Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10115/T-Zbl

Obchodné meno: 
B.C.INVEST, a.s.
 
Sídlo: 
Štúrova 1090/7
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 232 645
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.06.1999
 
Uložené listiny: 
návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Nz č. N 454/02, Nz 430/02
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
podpisový vzor, Mgr. Zoltán Vajani, Košice
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
podpisový vzor, Ákos Fazekas, Bratislava
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
podpisový vzor, RSDr. Juraj Csejtey, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
JUDr. Silvia Bernáthová, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
podpisový vzor, Ing. Tímea Reicher, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
podpisový vzor, Ing. Zoltán Hegyi, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.06.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 10.11.2003.
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Podpisový vzor, Ing. Zoltán Hegyi, Povodská cesta 4488/2A, Dunajská Streda.
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Podpisový vzor, Ing. Ervin Bankó, Bratislavská cesta 120, Veľký Meder.
  (Dátum doručenia: 24.11.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.02.2004)
Správa nezávislého audítora 2002
  (Dátum doručenia: 06.02.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.02.2004)
Notárska zápisnica Nz 56669/04, N 158/04 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Notárska zápisnica Nz 77414/04, N 207/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 11.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 06.12.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 13.06.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 03.08.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 02.05.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.07.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Notárska zápisnica N 30/11, Nz 9148/11, NCRls 9381/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 31.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.11.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Monika Nagyová
  (Dátum doručenia: 02.10.2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Vhylásenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 15.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Notárska zápisnica N 20/2015, Nz 2892/2015, NCRls 2972/2015 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 09.02.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Monika Nagyová
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva PhDr. Renáta Hanuliaková
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Notárska zápisnica N 270/2015, Nz 28878/2015, NCRls 29538/2015 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.09.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.09.2016
  (Dátum doručenia: 13.03.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.10.2017)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Znalecký posudok č. 204/2017
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Znalecký posudok č. 220/2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.08.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ákos Špek
  (Dátum doručenia: 08.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)