Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  3549/L-Zbl

Obchodné meno: 
DOPRAVA A SLUŽBY K & T, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Horelica 13
Čadca 022 01
 
IČO: 
36 008 184
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
16.08.1996
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2009+Poznámky+VS
  (Dátum doručenia: 04.10.2010)
Účtovná závierka 2010 + poznámky
  (Dátum doručenia: 26.10.2011)
účtovná závierka za rok 2011+poznámky
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 18.12.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
zapisnica z mimoriadneho valneho zhromazdenia.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
banské oprávnenie .zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
potvrdenie na výrobru elektriny z obnoviteľných zdrojov .zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly .zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
dodatok č. 7.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Účt. závierka 2003+poznámky+výročná správa
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Úz. spoločenskej zmluvy, dodatok č. 4, zápis val. zhromaždenia, podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 26.02.2005)
Úplné znenie SZ z 7/6/05
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Výročná správa 2004, účt. závierka 2004+poznámky
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Účtovná závierka+ Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 31.07.2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.5. 2007
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Spoločenská zmluva zo dňa 2.5. 2007
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Účtovná závierka 2007 + poznámky+výročná správa
  (Dátum doručenia: 08.08.2008)
zápisnica z rokovania VZ 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
dodatok č. 6 k spol. zmluve 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
úplné znenie spol. zmluvy 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 18.11.2008)
rozhodnutie štat. orgánu o premene menovitej hodnoty zo dňa 4/11/09
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Spol. zmluva, zápis val. zhromaždenia, účt. záiverka 2001
  (Dátum doručenia: 06.02.2003)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
Dodatok č. 8.zep
  (Dátum doručenia: 23.11.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Dodatok č. 8.zep
  (Dátum doručenia: 10.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 18.12.2020)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 10.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Zápisnica zo zadadnutia mimoriadneho valého zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Dodatok č 9.asice
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Úplné znenie SZ.asice
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)