Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10130/T-Zbl

Obchodné meno: 
Home Credit Slovakia, a.s.
 
Sídlo: 
Teplická 7434/147
Piešťany 921 22
 
IČO: 
36 234 176
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
27.10.1999
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 309/02, N 331/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Uznesenie KS Brno
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 14.11.2002
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Výpis z RT - Alena Mudríková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Alena Mudríková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Vyhlásenie - Ing. Robert Potáč, Praha 7
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 61816/03, N 250/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Notárska zápisnica Nz 110827/03, N 362/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Oznámenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Prehlásenie člena DR - Kvetoslav Kučerák, Piešťany
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Správa predstavenstva za rok 2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 29.01.2004.
  (Dátum doručenia: 19.02.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Notárska zápisnica Nz 56541/04, N 128/04
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 09.08.2004)
Zápisnica zo zasadanie Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.02.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Miloš Stibor, Lysice
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Michal Jonák, Bratislava
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Zápisnica zo zasadnutia DR 08.04.2005
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.09.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 20.09.2005)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 20.09.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.09.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Martin Vetýška, Hustopeče
  (Dátum doručenia: 30.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 30.09.2005)
Zápisnica zo zasadania DR
  (Dátum doručenia: 30.09.2005)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Vyhlásenie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena DR - Mgr. Pavel Teplý, Brno
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Notárska zápisnica N 60/2006, Nz 16250/2006, NCRls 16156/2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Odstúpenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Luděk Jírů
  (Dátum doručenia: 15.12.2006)
Notárska zápisnica N 3/07, Nz 5301/07, NCRls 5286/07
  (Dátum doručenia: 22.02.2007)
Zápis zo zasedania DR 31.01.2007
  (Dátum doručenia: 22.02.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.02.2007)
Notárska zápisnica N 50/07, Nz 37310/07, NCRls 37066/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 10.8.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 10.8.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Správa dozornej rady z 3.7.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Správa dozornej rady z 3.7.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Výročná správa spoločnosti za účtovné obdobie roku 2006 a prechodné obdobie 2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.3.2007
  (Dátum doručenia: 17.01.2008)
Zápisnica z dozornej rady 25.3.2008
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie - Mgr. Martin Vetýška
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Andrea Zatloukalová
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. OPK-3166/2007-PLP z 14.11.2007
  (Dátum doručenia: 15.04.2008)
Notárska zápisnica č. N 110/08, Nz 20118/08, NCRls 19924/08 z 14.5.2008 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Stanovy - úplné znenie z 30.5.2008
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva 17.12.2008
  (Dátum doručenia: 09.01.2009)
Stanovy - úplné znenie z 6.1.2009
  (Dátum doručenia: 09.01.2009)
Notárska zápisnica č. N 5/09, Nz 865/09, NCRls 855/09 z 15.1.2009 - Rozhodnutie jediného akcionára + Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.01.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Správa dozornej rady z 30.9.2008
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Výročná správa za obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008 + Účtovná závierka za obdobie od 1.4.2007 do 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 19.01.2009)
Správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Výročná správa 01.04.2008 - 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 28.09.2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Erich Čomor
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
Notárska zápisnica N 109/10, Nz 15463/10, NCRls 15733/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.05.2010)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 05.05.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Zápisnica zo zasadania DR 12.06.2010
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Zápisnica z priebehu o výsledkov volieb člana DR 12.10.2010
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 29.10.2010)
Notárska zápisnica N 361/10, Nz 47863/10, NCRls 48579/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.12.2010)
Notárska zápisnica N 97/11, Nz 11950/11, NCRls 12237/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.04.2011)
Rozhodnutie NBS ODB-15482-2/2010
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Rozhodnutie NBS - OPK 3166/2007-PLP
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
List z NBS
  (Dátum doručenia: 14.04.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena DR - Luděk Jírú
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mgr. David Bystrzycki
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Luděk Jírú
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marie Nekvapilová
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Notárska zápisnica N 39/11, Nz 3613/11, NCRls 3709/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.02.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Zápisnica zo zasadania DR 23.06.2011
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Správa predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 14.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Zápisnica z DR 20.04.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 17.04.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 02.08.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Podpisový vzor Ing. Zdeněk Šperka
  (Dátum doručenia: 19.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 09.08.2013)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Rozhodnutie NBS ODB - 10535/2015-1
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Rozhodnutie NBS ODB - 10536/2015-1
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Rozhodnutie NBS ODB - 10623/2015-2
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Rozhodnutie NBS ODB - 10622/2015-2
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Podpisový vzor člena dozornej rady Miroslav Zborovský
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Ing. Erich Čomor
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Zápisnica z priebehu volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 20.10.2015
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Vyhlásenie o skončení funkčného obdobia Mgr. Pavol Zemaník
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Vyhlásenie o skončení funkčného obdobia Ing. Pavol Vyhnálek
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Notárska zápisnica N 98/2016, Nz 2395/2016, NCRls 2445/2016
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 18.05.2016
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Rozhodnutia NBS
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Luděk Jírů
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Mgr. David Bystrzycki
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Podpisový vzor člena dozornej rady Mgr. Pavel Rozehnal
  (Dátum doručenia: 10.06.2016)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 12.08.2016
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Rozhodnutie NBS z 07.07.2016
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Rozhodnutie NBS z 02.08.2016
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. David Minol
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Mgr. Pavel Rozehnal
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.7.2017
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 31.7.2017
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Oznámenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva Mgr. David Bystrzycki
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Václav Horák
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Rozhodnutie NBS č. sp.: NBS1-000-013-624
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Rozhodnutie NBS č. sp.: NBS1-000-013-623
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Podpisový vzor konateľa Ing. Luděk Jírů
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 30.01.2018
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 4.6.2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Rozhodnutie NBS č.z. 100-000-103-265
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Rozhodnutie NBS č.z. 100-000-105-937
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Zdeněk Šperka
  (Dátum doručenia: 02.07.2018)
Zápisnica zo zasadania dozornej rady z 23.03.2018
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Rozhodnutie NBS z 14.03.2018
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Rozhodnutie NBS z 09.03.2018
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva Luboš Ondrůj
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 28.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 4
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 5
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 29.10.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Miroslav Zborovský
  (Dátum doručenia: 13.11.2020)
Notárska zápisnica Nz 172/02, N 185/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Výpis z OR
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Zápisnica zo zasadnutia DR 10.06.2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Vyhlásenie - Mgr. Pavel Teplý, Brno
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Vyhlásenie - Ing. Helena Králiková, Nová Dubnica
  (Dátum doručenia: 03.07.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Výzva na uplatnenie práva na prednostné upisovanie akcií
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Písomný prejav vôle upisovateľa
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Bankový výpis
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 10.01.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.02.2005)
Notárska zápisnica N 153/2020, NZ 8245/2020, NCRls 8410/2020
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.04.2020
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Rozhodnutie NBS z 15.04.2020
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Rozhodnutie NBS z 23.04.2020
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Michal Strcula
  (Dátum doručenia: 01.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  05.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)