Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  2347/T-Zbl

Obchodné meno: 
OIL JPM, s.r.o.
 
Sídlo: 
Hodonínska cesta
Holíč 908 51
 
IČO: 
31 644 945
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
15.02.1996
 
Uložené listiny: 
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.09.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.09.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.09.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 12.11.2009)
Správa audítora + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2010)
Správa audítora + účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 17.09.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.12.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.11.2015)
Zápisnica z VZ z 18.09.2015
  (Dátum doručenia: 27.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.12.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 22.12.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Zápisnica z MVZ z 23.02.2018
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Podpisový vzor konateľa Ing. Martin Kadlec
  (Dátum doručenia: 05.03.2018)
Zápisnica z MVZ z 23.02.2018
  (Dátum doručenia: 15.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 21.12.2018)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 731/2002, N 862/2002 - odpis Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Notárska zápisnica Nz 81463/2003, N 764/2003 - odpis
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Charakteristika firmy
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 29.09.2003)
Notárska zápisnica č. N 268/2004, Nz 32924/2004 - odpis
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladu
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec, Holíč na Ing. Anna Kadlecová, Holíč
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Ján Kadlec, Holíč
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Anna Kadlecová, Holíč
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Anna Kadlecová, Holíč
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníkov
  (Dátum doručenia: 20.05.2004)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Anna Kadlecová, Holíč
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 10.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Sprievodný list - Výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 31.08.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Hospodárske a majetkové vzťahy
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Správa nezávislého audítora o audite výročnej správy za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 14.06.2005)
Správa o overení súladu + Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 22.02.2013)
Dodatok č. 1 k zápisnici z VZ 18.09.2015
  (Dátum doručenia: 22.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.04.2019)
Zápisnica z VZ z 17.4.2019
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Pozvánka na VZ 16.09.2021
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Prezenčná listina z MVZ z 16.09.2021
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zápisnica z MVZ z 16.09.2021
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec na Ing. Ing. Martin Kadlec
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec na Ing. Anna Kadlecová
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec na Ján Kadlec
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec na Peter Kadlec
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Zmluva o prevode časti obchodného podielu z Ing. Ján Kadlec na Michal Kadlec
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Prehlásenie o doručení zmlúv o prevode obchodného podielu
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a základného imania
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 22.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 27.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)