Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  200/T-Zbl

Obchodné meno: 
Perfects, a.s.
 
Sídlo: 
Alžbetínske námestie 1203
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
00 588 105
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.08.1990
 
Uložené listiny: 
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Zápisnica z VZ 30.06.2006
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Účtovná závirka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Správa o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Informácia o výsledkoch overenia účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 31.05.2007)
Zápisnica z VZ 18.04.2008
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Listina, ktorou sa preukazuje zánik funkcie doterajších členov DR a ustanovenie nových členov DR
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Listina, ktorou sa preukazuje zánik funkcie doterajších členov predstavenstva a ustanovenie nových členov do funkcie člena, predsedu a podpredsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Zápisnica z rokovania predstavenstva 27.03.2009
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.03.2009)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
Zápisnica z VZ 07.05.2010
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Notárska zápisnica N 58/10, Nz 16338/10, NCRls 16620/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Zmeny a doplnky stanov
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Podpisové vzory nových členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 02.06.2010)
Zápisnica z VZ 04.07.2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2011)
Notárska zápisnica N 15/12, Nz 527/12, NCRls 533/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Zápisnica z MVZ 30.12.2011
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 20.01.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Zápisnica z VZ 14.06.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 170/99, N 180/99 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Znalecký posudok č. 592-149/1997
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Odovzdávací - preberací protokol
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Rekapitulácia
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2000
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Súvaha k 31.12.2000
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Výročná správa
  (Dátum doručenia: 15.07.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Notárska zápisnica Nz 293/02, N 296/02 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Zápisnica z VZ 11.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva - JUDr. Oszkár Világi, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Pozvánka na VZ 11.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Prezenčná listina VZ 11.12.2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Notárska zápisnica Nz 45391/03, N 123/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Zmena stanov
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Zápisnica z VZ 06.06.2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podpisový vzor členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podpisové vzory členov DR
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Pozvánka na VZ 06.06.2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podací hárok
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Prezenčná listina z VZ 06.06.2003
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.08.2004)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 30.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.08.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Zápisnica z VZ 05.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Prezenčná listina z VZ 05.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Správa audítora k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Pozvánka na VZ 05.11.2004
  (Dátum doručenia: 03.12.2004)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 25.04.2014)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 18.07.2013)
Notárska zápisnica N 14/2015, Nz 1430/2015, NCRls 1472/2015 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Zápisnica z MVZ z 16.01.2015
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Prezenčná listina z MVZ z 16.01.2015
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Podpisové vzory nových členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Počet hlasov akcionárov
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Návrh na zmeny v orgánoch
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Návrh na zmenu a doplnenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Listina o zvolávaní valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 08.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Notárska zápisnica N 254/2015, Nz 22355/2015, NCRls 22839/2015 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Pozvánka na riadne valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Výročná správa za rok 2014
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 12.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Notárska zápisnica N 248/16, NZ 22096/16, NCRls 22749/16
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Zápisnica z VZ z 26.05.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Zoltán Fórod
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Potvrdenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Listina prítomných na VZ 26.05.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Prezenčná listina z rokovania predstavenstva z 13.06.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Rozhodnutie predstavenstva z 13.06.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Výťah zo zápisnice č. 2/2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Notárska zápisnica N 407/2016, Nz 38484/2016, NCRls 39419/2016
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Potvrdenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Listina prítomných na MVZ 17.10.2016
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2018)
Zápisnica z MVZ z 31.01.2019
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Listina prítomných na MVZ 31.01.2019
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva László Szabó
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Mgr. Rita Őriová
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Podpisový vzor člena prestavenstva Tünde Brunczviková
  (Dátum doručenia: 12.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2019)
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.doc
  (Dátum doručenia: 15.04.2015)
Zápisnica č. 2/2019 z rokovania predstavenstva z 30.07.2019
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Potvrdenie rozhodnutia predstavensta o udelení prokúry jednému prokuristovi
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Podpisový vzor prokuristu Péter Rajkovics
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)