Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  4400/B-Zbl

Obchodné meno: 
DHL Express (Slovakia), spol. s r. o.
 
Sídlo: 
Letisko M. R. Štefánika
Bratislava 820 01
 
IČO: 
31 342 876
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
23.02.1993
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 27.02.2003)
Účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Účtovná uzávierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 07.10.2004)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 15.11.2005)
Správa audítora a výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 03.01.2006)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Súvaha a výkaz za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
účtoná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.12.2007)
správa o súlade výročnej správy s účtovnou závierkou 7/2008
  (Dátum doručenia: 29.07.2008)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka 2008, audítorská správa
  (Dátum doručenia: 08.07.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 19.08.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 10.08.2011)
Výročná správa za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
UZZ.zep
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
VZ spolocnosti.zep
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/32900-2/CR1 zo dňa 11.08.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
UZZ Spol zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Valne zhromazdenie Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
UZZ spol zml
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
UZZ zakl. zmluvy
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
účtovná závierka za rok 2011, dodatok správy audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
Výročná správa za rok 2015 - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 28.2.2017
  (Dátum doručenia: 14.03.2017)
Podpisový vzor - Emil Feranec
  (Dátum doručenia: 14.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.08.2015
  (Dátum doručenia: 07.09.2015)
Zápisnica z mimoriadnoho valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2015
  (Dátum doručenia: 07.09.2015)
Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.xls
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2015 - časť 4.doc
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 16.12.2017)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 16.12.2017)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.xls
  (Dátum doručenia: 15.12.2018)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
UZZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
VZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
ZL
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Valne
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
UZZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Vzdanie sa funkcie konateľa Emil Feranec.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Vzdanie sa funkcie konateľa Zsolt Tóth.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Zapisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 09.08.2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 30.9.2014
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpisový vzor - Miroslava Rothová
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Súhlas s návrhom na prijatie rozhodnutia spoločníkov spoločnosti mimo zsadnutia valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007, Vyhlásenie notára zo dňa 17.01.2008
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/32900-2/CR1 zo dňa 11.08.2006
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Súhlas s návrhom na prijatie rozhodnutia spoločníkov spoločnosti mimo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 08.01.2008
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Koncesná listina č. OŽP-A/2006/32902-2/CR1 zo dňa 10.08.2006
  (Dátum doručenia: 21.09.2006)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 19.1.2005
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Notárska zápisnica N 323/02, Nz 320/02
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)