Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  160/S-Zbl

Obchodné meno: 
Slovalco, a.s.
 
Sídlo: 
Priemyselná 14
Žiar nad Hronom 965 48
 
IČO: 
31 587 011
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.06.1993
 
Uložené listiny: 
výročná správa 2006 + účtovná závierka + správa audítora
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
výfočná správa 2005
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.02.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.04.2008)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
plná moc
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Výpis z uznessenia VZO OZK SCO
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Rozhodnutie o zrušení spoločnosti
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
ÚZ 2010+výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
ÚZ 2011+výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
zápisnica z valného zhromaždenia+plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
Podpisové vzory členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 20.06.2002)
NZ 207/02
  (Dátum doručenia: 17.05.2002)
NZ 748/02
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 28.02.2003)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 07.05.2003)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 22.08.2003)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.06.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 21.06.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 13.09.2004)
výročná správa 2004+účtovná závierka 2004+správa audítora
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
správa audítora+účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 08.06.2005)
zápisnica zo zasadnautia riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 11.07.2006)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 07.06.2006)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 30.11.2006)
NZ 16368/2007
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia + stanovy
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
Vymenovanie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 16.05.2012)
VS 2012 + ÚZ 2012 + AS 2012 + Zápisnica VZ + Plná moc
  (Dátum doručenia: 10.05.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.02.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Výpis z uznesenia volebnej komisie zo dňa 21.9.2015.zep
  (Dátum doručenia: 08.02.2016)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
Protokol
  (Dátum doručenia: 27.05.2010)
NZ 17063/11
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
súhlas s menovaním
  (Dátum doručenia: 17.05.2011)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
zápisnica zo zasadnutia MVZ
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
súhlas v vymenovaním
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 22.04.2014)
výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 13.10.2015)
súhlas s vymenovaním
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.12.2015)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Substitucne plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vrátane dodatku k stanovám.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Listina prítomných akcionárov na zasadnutí mimoriadneho vlaného zhromaždenia zo dňa 18.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Podpisový vzor pána Egila Berga.asice
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 09.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Podpisový vzor pána Jozefa Oravkina.asice
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Podpisový vzor pána Phillip McIntosh.asice
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.4.2019.asice
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 10.01.2019)
Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení zo dňa 18.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 10.01.2019)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2019.asice
  (Dátum doručenia: 10.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 07.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.06.2020)
stanovy
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 20.12.2016)
zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia+dodatok k stanovám
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
NZ 4786/17-časť priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
podpisový vzor16022017
  (Dátum doručenia: 01.03.2017)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Podpisový vzor pána Ola Saeter.asice
  (Dátum doručenia: 11.03.2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia Navrhovateľa.asice
  (Dátum doručenia: 12.02.2021)
Záverečný protokol.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Výpis z uznesenia 1/20.asice
  (Dátum doručenia: 24.09.2020)
Vypis z uznesenia volebnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 11.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 15.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)