Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  446/S-Zbl

Listiny sa nachádzajú v spise novej právnej formy spoločnosti.

Obchodné meno: 
I. DRUŽSTEVNÁ, družstvo
 
Sídlo: 
Dačov Lom 991 35
 
IČO: 
36 023 604
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
28.08.1997
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
správa audítora+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápis. z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
zápis z náhradného val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.07.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
úz 2009
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Doplnok k zápisnici
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Notárska zápisnica - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Zápisnica z náhradného valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
ÚZ 2012 + AS 2012 + VS 2012 Správa predstavenstva + Zápisnica z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
NZ 247/2002
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
NZ 79417/2003
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 16.09.2003)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Návrh na uznesenie z VZ
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
zápisnica z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
osvedčenie o náhradnom VZ - Nz 38713/2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
dodatok č. 1 k zápisnici z náhradného VZ
  (Dátum doručenia: 17.01.2006)
Zápisnica z náhradného VZ.zep
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
notárska zápisnica z valného zhromaždenia Nz 58866/2015
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
správa predstavenstva o hospodárení za rok 2014 + stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
vyhlásenie o splatení imania
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
stanovy
  (Dátum doručenia: 11.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.11.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.01.2019)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 19.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 19.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
súhlas s ustanovením a podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
plnomocenstvo s poverením koncipienta.zep
  (Dátum doručenia: 19.02.2018)
Notárska zápisnica osvedčujúca prebeh rokovania riadneho valného zhromaždenia 27. 12. 2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Listina prítomných akcionárov na riadnom valnom zhromaždení.konanom dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Stanovy úplné znenie zo dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Splnomocnenie.asice
  (Dátum doručenia: 11.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
NZ zápisnica z VZ 06112019.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Zápisnica z predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Zápisnica z dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Súhlas s menovaním Predseda predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Súhlas s menovaním Dozorná rada.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Listina prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
NZ zápisnica z VZ 06112019.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
NZ zápisnica z VZ 06112019.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Zápisnica z predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Zápisnica z dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Súhlas s menovaním Predseda predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Súhlas s menovaním Dozorná rada.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Listina prítomných.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Rozhodnutie o zmene právnej formy.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Súhlas s menovaním Predseda predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Súhlas s menovaním podpredseda predstavenstva MHav.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Súhlas s menovaním podpredseda predstavenstva MVíz.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Súhlas s menovaním člen predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Listina prítomných akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Vyhlásenie o splatení ZI.asice
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)