Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  12315/T-Zbl

Obchodné meno: 
BERTONI, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Jesenského 2
Dunajská Streda 929 01
 
IČO: 
36 239 640
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
05.10.2000
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z MVZ zo dňa 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Dodatok č. 10 k spoločenskej zmluve z 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Vyhlásenie konateľa spoločnosti o zmene rozsahu splatenia vkladov z 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Vyhlásenie spoločníkov o prevzatí záväzkov na nové peňažné vklady z 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Dodatok č. 11 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Zápisnica z MVZ 18.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2010)
Zápisnica z MVZ 20.01.2011
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
Zmluva o prevode OP z BERTONI, spol. s r.o. na Ing. Pavel Berceli
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Pavel Berceli
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
Zápisnica z VZ 13.05.2011
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Zmluva o prevode OP z Mgr. Zuzana Berceliová na Ing. Pavel Berceli
  (Dátum doručenia: 27.05.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Znalecký posudok č. 56/2002
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Podpisový vzor konateľov - Ján Berceli, Kútniky, Bc. Tomáš Molnár, Dunajská Streda, Bc. Zuzana Molnárová, Kútniky
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Zápisnica z MVZ 10.04.2002
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 27.11.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Listina podľa § 28a ods. 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Vyhlásenie spoločníka - Ján Berceli, Kútniky
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Vyhlásenie spoločníka - Bc. Tomáš Molnár, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Vyhlásenie spoločníka - Bc. Zuzana Molnárová, Kútniky
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Dodatok k znaleckému posudku P01/2002
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zmluva o prevode pohľadávky z Bc. Zuzana Molnárová na BERTONI, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zmluva o prevode pohľadávky z Ján Berceli na BERTONI, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zmluva o prevode pohľadávky z Bc. Tomáš Molnár na BERTONI, spol. s r.o.
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Znaleckýc posudok P01/2002
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 13.05.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Zápisnica z MVZ 03.07.2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Zápisnica z MVZ 08.03.2004
  (Dátum doručenia: 26.03.2004)
Listina prítomných na MVZ 08.03.2004
  (Dátum doručenia: 26.03.2004)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 26.03.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 06.04.2004)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Zápisnica z MVZ zo dňa 14.04.1004.
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Účtovná závierka r. 2003.
  (Dátum doručenia: 13.05.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 20.10.2004)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.10.2004)
Zápisnica z MVZ 20.09.2004
  (Dátum doručenia: 20.10.2004)
Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 20.10.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Zápisnica z VZ 13.04.2005
  (Dátum doručenia: 25.04.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 02.05.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 18.07.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Zápisnica z MVZ 27.11.2007
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Zápisnica z MVZ 27.11.2007 II.
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Dodatok č. 9 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Ján Berceli na Bc. Tomáš Molnár a Bc. Zuzana Molnárová
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 29.11.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 26.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Podpisový vzor konateľa PhDr. Zuzana Puttur Berceli
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Osvedčenie o dedičstve
  (Dátum doručenia: 17.02.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Zmluva o prevode obchodného podielu z PhDr. Zuzana Puttur Berceli na Toolsee Puttur
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  08.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)