Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10423/T-Zbl

Obchodné meno: 
ROD Skalica, a.s.
 
Sídlo: 
Horská cesta 3017/7A
Skalica 909 01
 
IČO: 
00 203 688
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1975
 
Uložené listiny: 
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 339/02, N 401/02
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 340/02, N 402/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Počet členov
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Zoznam členov ROD Skalica
  (Dátum doručenia: 10.07.2002)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Správa kontrolnej komisie r. 03
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Počet členov v ROD Skalica
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Zápisnica z MČS 24.04.2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Zápisnica z MČS 15.12.1999
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Účtovná závierka r. 03
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Doklad na výkon činnosti audítora
  (Dátum doručenia: 25.01.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 26.05.2006)
Notárska zápisnica N 187/06, Nz 16873/06, NCRls 16874/06
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Znalecký posudok č. 14/2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2006)
Zápisnica z VČS 03.05.2006
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Zápisnica z VČS
  (Dátum doručenia: 30.12.2004)
Notárska zápisnica N 573/07, Nz 50292/07, NCRls 50141/07 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Zápisnica z VZ 29.11.2007
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Zápisnica z VZ 24.06.2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 30.07.2008)
Zápisnica z VZ 10.06.2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Správa nezávislého audítora výročnej správy 2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Zápisnica z VZ 16.06.2010
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Notárska zápisnica N 219/11, Nz 21610/11, NCRls 22307/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Zápisnica z volieb členov DR 18.05.2011
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Igor Ištvančin
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ľubomír Masaryk
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - RNDr. Ing. Jozef Tomeček
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Zápisnica z VZ 12.06.2012
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
Zápisnica z VZ z 18.06.2013
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 7.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 6.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.jpg
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.jpg
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.rtf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Radoslav Štepanovský
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Masaryk
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva RNDr. Ing. Jozef Tomeček
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Radoslav Štepanovský
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ľubomír Masaryk
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Radoslav Štepanovský
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva RNDr. Ing. Jozef Tomeček
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Notárska zápisnica N 259/2016, NZ 23618/2016, NCRls 24302/2016
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2017)
Notárska zápisnica N 291/2017, NZ24064/2017
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Zápisnica z Volieb členov dozornej rady volených zamestnancami ROD Skalica, a.s. z 12.06.2017
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Podpisový vzor člena dozornej rady Irena Ambrúzová
  (Dátum doručenia: 18.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
Notárska zápisnica N 203/2018, NZ 25139/2018
  (Dátum doručenia: 17.08.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 17.08.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.08.2018)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 14.08.2018
  (Dátum doručenia: 17.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Notárska zápisnica N 163/2019, NZ 22424/2019
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady Ing. Jozef Ivánek
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Ing. Ľubomír Masaryk
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Zápisnica z Dozornej rady z 19.06.2019
  (Dátum doručenia: 01.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 20.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Notárska zápisnica N 122/2021, NZ 21686/2021, NCRls 22309/2021
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 23.06.2021
  (Dátum doručenia: 13.09.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  19.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)