Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  333/S-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo
 
Sídlo: 
Hrádocká 2718
Lieskovec 962 21
 
IČO: 
36 036 757
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
15.07.1999
 
Uložené listiny: 
stanovy
  (Dátum doručenia: 02.10.2001)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 02.10.2001)
Zápisnica z výroč. členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
DODATOK č. 2 k stanovám z 16.1.04
  (Dátum doručenia: 05.05.2004)
zápisnica z členskej schôdze družstva
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
osvedčenie z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 08.02.2008)
osvedčenie z mim.členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
osvedčenie o priebehu členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 24.10.2008)
zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.10.2008)
zápisnica z členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
zápisnica z predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Uznesenie z členskej schôdze.zep
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
dodatok č.2 k stanovám.zep
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
Zápisniíca + prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
dodatok k stanovam.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
dodatok.zep
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
uznesenie z clenskej schodze.zep
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
stanovy
  (Dátum doručenia: 02.10.2001)
úplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
úmrtný list Ing. Ondreja Strieža
  (Dátum doručenia: 27.05.2013)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 24.10.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
správa aud.+účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
správa audítora+účt.závierka 2008
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
správa o overení súladu výroč.správy s účt.závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
správa audítora+účtovná závierka 2009
  (Dátum doručenia: 14.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Výročná správa za rok 2017
  (Dátum doručenia: 21.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 4
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 4
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 31.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2020)
ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
  (Dátum doručenia: 04.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
správa audítora+výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Informácia o názore audítora
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
účtovná závierka 2001 + audítor. správa
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
účtovná závierka 2002 + audítorská správa + výročná správa
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 13.01.2005)
správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 13.01.2005)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 13.01.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
správa audítora k VS
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
správa audítora k ÚZ + účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2021)
správa audítora+ÚZ 2010+výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 12.05.2011)
správa audítoíra+ÚZ 2011+výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 01.12.2021)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
vyhlásenia člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 08.02.2008)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.06.2006)
osvedcenie+vymaz.zep
  (Dátum doručenia: 17.03.2016)
osvedcenie.zep
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  27.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)