Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10544/L-Zbl

Obchodné meno: 
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.
 
Sídlo: 
Bysterecká 2180
Dolný Kubín 026 80
 
IČO: 
36 672 254
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.09.2006
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2006, výročná správa 2006, správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
účtovná závierka 2008+poznámky+SNA+výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Účtovná závierka 2009+pozn.+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
Účtovná závierka 2010+poznámky+správa auditora+výrčoná správa 2010
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 01.06.2012)
Účtovná závierka 2012+výročná správa 2012+správa nezávislého audítora+poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Výpis zo zápisnice predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Prezenčná listina z volieb člena DR.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpis.vzor.zep
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Zápis zo zápisnice predstavenstva z 30/1/17
  (Dátum doručenia: 15.02.2017)
zápisnica z VZ zo dňa 11/5/2017
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2018)
Výpis zo zápisnice predstvenstva.asice
  (Dátum doručenia: 19.02.2019)
výpis zo zápisnice DR.asice
  (Dátum doručenia: 19.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.05.2019)
Podpisový vzor- Ing.Bakoš.asice
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Výpis zo zápisnice DR zo dňa 28.3.2019.asice
  (Dátum doručenia: 24.04.2019)
Výpis zo zápisnice VZ+ zoznam prítomných akcionárov zo dňa 14.5.2019.asice
  (Dátum doručenia: 10.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 27.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Výpis zo zápisnice DR zo dňa 31.3.2020.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Súhlas s určením do funkcie člena Predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Podpisové vzory, Znalecký posudok,
  (Dátum doručenia: 11.09.2006)
Zápisnica z VZ z 12/5/15
  (Dátum doručenia: 15.07.2015)
Podpisový vzor DR: Ing. M. Kaluža, D. Krnáč, A. Piták
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Zápisnica z DR z 11/7/06
  (Dátum doručenia: 07.03.2007)
Živnostenský list zo dňa 12.12. 2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Podpisový vzor členov dozornej rady: Ing. Ján Rončák,Ing. Ivan Budiak, Ing. Jozef Ďubjak, Mg. Jozef Kazárik, Ing. Ivan Šaško
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5. 2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.5. 2007 - NZ 19044/2007
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Účtovná závierka 2007 + výročná správa, správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Rozhodnutie 2/2009 (euro)
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
Stanovy zo dňa 27.1.2009
  (Dátum doručenia: 28.01.2009)
odstúpenie z funkcie člena predstavenstva E. Dedinský
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
zápisnica dozornej rady z 2. zasadnutia 2011 zo dňa 14/3/2011
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
zápisnica z dozornej rady z 1. zasadnutia 2011 zo dňa 14/1/2011
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
podpisový vzor R. Matejov, M.Mních
  (Dátum doručenia: 16.03.2011)
podpisový vzor J.Banovčan
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
zápisnica z dozornej rady zo dňa 7/4/2011
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
zápisnica z VZ zo dňa 10/5/2011
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
podpisový vzor Z. Kubáň, V.Šiška, R. Matejov
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
zápisnica z V.zasadania predstavenstva zo dňa 26/4/2011
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
Odpis notárskej zápisnice NZ 34874/2011 z 23/9/11+Stanovy
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Zápisnica z DR z 5 zasadnutia 2011 z 05.09.2011
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Zápis z volieb z 17.08.2011
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Podpisový vzor - Ing.J.Kadera, Bc.F.Poleta,Mgr.L.Tomáň,Bc.D.Krnáč,Bc.A.Piták,Ing.M.Kaluža,JUDr.A.Bukna,Ing.M.Ďaďo,Ing.K.Mäsiarová,Ing.J.Revaj,Ing.L.Majerčík,
  (Dátum doručenia: 28.09.2011)
Zápisnica z VZ z 11/5/17
  (Dátum doručenia: 29.05.2017)
Výpis z predstavenstva z 28/9/16
  (Dátum doručenia: 29.09.2016)
Výpis zo zápisnice DR z 8/7/16
  (Dátum doručenia: 29.09.2016)
Zápisnica z VZ z 10/5/16
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Zápisnica z VZ z 10/5/16
  (Dátum doručenia: 16.06.2016)
Podpisový vzor: JUDr. M.Mních, Ing.J.Bernaťák
  (Dátum doručenia: 15.07.2015)
Osvedčenie z VZ-NZ 30778/12 z 30/8/12+Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Zápisnica z DR z 9/8/12, Zápisnica z predstavenstva z 14/8/12
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Podpisový vzor: Ing.J.Rončák, P.Bugeľ, Ing.J.Ďubjak, Ing.I.Šaško
  (Dátum doručenia: 14.09.2012)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Notárska zápisnica z VZ + zoznam prítomných akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Notárska zápisnica z VZ + zoznam prítomných akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Úplné znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 21.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2021)
Výpis zo zápisnice DR zo dňa 30.3.2021.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Výpis zo zápisnice Predstavenstva zo dňa 20.4.2021.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Podpisový vzor Ing.Bánovčan.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Podpisový vzor Ing.Matejčík.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Podpisový vzor Ing.Revaj.asice
  (Dátum doručenia: 27.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)