Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10421/R-Zbl

Obchodné meno: 
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
 
Sídlo: 
Nová 133
Považská Bystrica 017 46
 
IČO: 
36 672 076
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.09.2006
 
Uložené listiny: 
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ján Balušík
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jaroslav Lagiň
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Majzel
  (Dátum doručenia: 28.08.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 23.10.2006)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 23.10.2006)
Zápis volebenej komisie
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Podpisový vzor člena DR - Ing.Ján Majchrovič
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Podpisový vzor člena DR - Ing.Peter Bočinec
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Podpisový vzor člena DR - Ing.Daniela Vašková
  (Dátum doručenia: 11.12.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 05.03.2007)
Podpisové vzory čl. DR - Vladimír Vadrna, Ing. Jozef Gašparík, MUDr. Miroslav Adame
  (Dátum doručenia: 05.03.2007)
Účtovná závierka za r. 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Výročná správa za r. 2006
  (Dátum doručenia: 03.07.2007)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Uznesenie č. 3/2009 riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Auditorská správa
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Rozhodnutie č. 2/2009
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Not. zápisnica N 83/2009 NZ 18461/2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Not. zápisnica N 179/2009 NZ 38752/2009
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Rozhodnutie - povoleni č. 2007E 0245
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 09.11.2009)
Vyhloásenie
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Zápis volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Podpisové vzory člena DR - Ing. Peter Bočinec, Ing. Ján Majchrovič, Ing. Daniela Vašková
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Podpisové vzory predsedu a čl. predstavenstva - Ing. Ján Balušík, Ing. Peter Majzel, Ing.Jaroslav Lagiň
  (Dátum doručenia: 12.05.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.03.2011)
Správa audítora za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.05.2012)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Súhlas s ustanovením a podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ján Balušík
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Súhlas s určením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Jaroslav Lagíň
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Súhlas s určením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Peter Majzel
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia DR
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 23.04.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Podpisový vzor člena DR - Anton Lagiň
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Mgr. Marián Michalec
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Podpisový vzor členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Zápis volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 02.10.2014)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.03.2015)
Oznámenie o odstúpení z funkcie čl.DR
  (Dátum doručenia: 19.03.2015)
Podpisové vzory čl. DR
  (Dátum doručenia: 19.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva - Ing. Balušík
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva - Ing. Lagiň
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Výpis zo zasadnutia valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
výpis zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
výpis zo zasadnutia predstavenstva č.31/18
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva - Ing. Kazimírová
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva - Ing. Balušík
  (Dátum doručenia: 18.06.2018)
Výpis zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 19.04.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Výpis zo zápisnice z riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 07.06.2013)
Správa nezávislého audítora 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.06.2010)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 26.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)