Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Vložka číslo:  155/S-Zbl

Obchodné meno: 
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
 
Sídlo: 
Námestie SNP 8
Banská Bystrica 975 66
 
IČO: 
36 038 351
 
Právna forma: 
Štátny podnik
 
Deň zápisu: 
29.10.1999
 
Uložené listiny: 
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 12.10.2005)
výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 25.11.2005)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 25.08.2006)
zakladateľská listina + dodatok
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
rozhodnutie generálneho riaditeľa
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva
  (Dátum doručenia: 15.11.2007)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR, dodatok
  (Dátum doručenia: 06.12.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 06.12.2007)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 06.12.2007)
výr.správa+ÚZ 2007+správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
ÚZ+správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
výročná správa 2008+UZ 2008
  (Dátum doručenia: 18.06.2009)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
dodatok
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
živnostenské listy + rozhodnutie o činnosti
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
podpisový vzor + ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
menovací dekrét
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 04.09.2008)
odvolanie riaditeľa odštep.závodu
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
vymenovanie zástupcu generálneho riadiateľa
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.12.2008)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
poverenie
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
rozhodnutie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
podpisový vzor+menovanie+ odvolanie
  (Dátum doručenia: 23.02.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
vyhlásenie štatutára
  (Dátum doručenia: 17.05.2010)
výročná správa2010+vyhlásenie štatutára
  (Dátum doručenia: 09.06.2011)
Odvolanie - Ing. Strelec
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Menovanie - Ing. Spevár
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Odvolanie - Ing. Riško
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Poverenie - Ing. Vakula
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Menovanie - Ing. Bílik
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Podpisové vzory - Ing. Bílik, Ing. Vakula
  (Dátum doručenia: 19.08.2009)
Odvolanie - Ing. Chrust
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Poverenie - podpisový vzor Ing. Kuric
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Odvolania z funkcií
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Poverenia riadením OZ
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Odvolanie + poverenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 04.05.2009)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 08.12.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Vymenovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 01.02.2008)
Podpisový vzor + menovací dekrét
  (Dátum doručenia: 12.09.2009)
výročná správa 2011+vyhlásenie štatutára
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 14.04.2010)
Odvolanie z funkcií
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
PV + Menovanie
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
PV + Menovanie
  (Dátum doručenia: 20.01.2011)
Úplné znenie zakladacej listiny + Dodatok
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
účtovná závierka 2012 + správa auditora + vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Odvolanie menovania Ing. Beňa
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Žiadosť o uvoľnenie z funkcie - Ing. Balázs
  (Dátum doručenia: 14.05.2013)
podpisový vzor vedúceho OZ Rožňava
  (Dátum doručenia: 14.05.2013)
poverenie riadením
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Vzdanie sa člena DR
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Zápisnica č. 3
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Čestné prehlásenie - Mgr. Kostrian
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2017)
rozhodnutie MPaRV
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
úplne znenie ZL+dodatok
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
menovanie+PV-Ing.Kozáčik
  (Dátum doručenia: 04.12.2017)
zrušenie poverenia-Ing.Machyniak
  (Dátum doručenia: 04.12.2017)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 02.11.2017)
odvolanie z funkcie-Ing.Masica
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
rozhodnutie MPaRZ
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
úplne znenie ZL+dodatok
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
osvedčenie o živnost.oprávnení
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
menovanie+PV
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
osvedčenie o živnost.oprávnení
  (Dátum doručenia: 20.02.2017)
zrušenie+menovanie do funkcie+PV
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
poverenie+PV-Ing.Kubičková
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
poverenie+PV Ing.Sejna
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
odvolanie
  (Dátum doručenia: 07.02.2017)
ustanovenie za člena DR-JUDr.Ruščák
  (Dátum doručenia: 05.01.2017)
menovanie+PV-Ing.Mokrý
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
menovanie+PV-Ing.Zubriczký
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
menovanie+PV-Ing.Kabina
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 07.12.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
rušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 28.11.2016)
oznámenie
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 07.11.2016)
vymenovanie
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
vymenovanie-Ing.Jurica
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 27.10.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
poverenie+ zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
vymenovanie
  (Dátum doručenia: 12.10.2016)
povernie-IngChudovský+PV
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 08.09.2016)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 18.08.2016)
menovanie+PV-Ing.Bystriansky
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
poverenie
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
odvolanie
  (Dátum doručenia: 29.07.2016)
poverenie+PV-Ing.Staško
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
poverenie+PV-Ing.Heleš
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
odvolanie+zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 12.07.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
poverenie-Ing.Mlynarčíková
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
odvolanie
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
poverenie+vymenovanie Ing.Kostrian,Ing.Bystriansky
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
odvolanie - Morong
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
rozhodnutie MPaRV
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
ÚZ zaklada.tlistiny č.5063/1999+dodatok
  (Dátum doručenia: 01.04.2016)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.01.2016)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
menovanie-Ing.Garaj,Ing.Iždinský
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 12.11.2015)
menovanie-Ing,Mizerák,Ing.Bystriansky
  (Dátum doručenia: 11.09.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.09.2015)
odvolanie
  (Dátum doručenia: 11.09.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.08.2015)
odvolanie-Ing.Kozák
  (Dátum doručenia: 28.08.2015)
poverenie+PV-Ing.Machyniak
  (Dátum doručenia: 05.10.2017)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
rušenie poverenia Ing. Hlinka+menovanie-Ing.Vavrek
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
poverenie- Ing.Garaj
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
vymenovanie RNDr. Morong
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
odvolanie- Ing. Németh
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
zápis o výsledku volieb členlv DR
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
povernie
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
odvolanie
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
vzdanie sa členstva v DR Ing. Németh
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
poverenie
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
žiadosť o výmaz
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
rozhodnutie MPa RV
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
úplne znenie ZL+dodatok
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
poverenie-Ing.Pepich
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
odvolanie-RNDr.Morong+vymenovanie
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
ustanovenie za člena DR-Ing.Gallo
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
vzdanie sa členstva v DR-Ing.Spevár
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.10.2014)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 28.01.2014)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
PV
  (Dátum doručenia: 05.06.2013)
Odvolanie z funkcie - Ing. Psársky
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
Poverenie + PV - Ing. Prevendarčík
  (Dátum doručenia: 12.09.2013)
menovací dekrét + PV
  (Dátum doručenia: 14.05.2013)
súhlas s uvolnením z funkcie
  (Dátum doručenia: 14.05.2013)
menovanie do funkcie - 5 X
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR
  (Dátum doručenia: 25.10.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.04.2003)
účtovná závierka - 2002
  (Dátum doručenia: 30.04.2003)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 06.10.2003)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 06.10.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 06.10.2003)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Účtovná závierka 2003 + VS 2003
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 13.12.2004)
rozhodnutie generálneho riaditeľa
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
zmena názvu ulice
  (Dátum doručenia: 07.01.2005)
podpisový vzor+ustanovenie do funkcie
  (Dátum doručenia: 20.04.2005)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 20.04.2005)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 20.04.2005)
rozhodnutie MP SR
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
koncesná listina
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 22.06.2005)
zrušenie poverenia riadením odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
menovania za vedúcich odštepných závodov
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
vyhlásenia o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 13.10.2005)
zápisnica č. 3/2005 zo zasadania
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
zápisnica volebnej komisie do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 06.02.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 13.02.2006)
zrušenie poverenia pre generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
menovací dekrét pre generálneho riaditeľa Lesov Slovenskej republiky
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
odvolania riaditeľov odštepných závodov
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
menovania vedúcich - riaditeľov Odštepných závodov
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
menovanie vedúceho - riaditeľa Odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
menovanie vedúceho - riaditeľa Odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
menovanie vedúceho - riaditeľa Odštepného závodu
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 24.01.2007)
dohoda o skončení pracovného pomeru
  (Dátum doručenia: 30.01.2007)
úplne znenie živnostenského listu
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
poverenie
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
rozhodnutie ministerstv a
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
rozhodnutie ministerstva
  (Dátum doručenia: 12.03.2007)
ustanovenia do funkcií + odvolania
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
zápisnica z volieb
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.08.2007)
rozhodnutie generálneho riaditeľa
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 16.01.2008)
zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 19.03.2009)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
vyhlásenie o podpis. vzore
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 18.03.2008)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
vyhlásenie štatutára
  (Dátum doručenia: 13.05.2009)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.11.2010)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
menovanie do funkcie vedúceho
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
zrušenie poverenia na riadenie
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
Čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Zápisnica o priebehu a konečnom výsledku volieb členov DR
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Zápisnica č. 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Úplné znenie zakladacej listiny
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Dodatok k zakladacej listine
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
Rozhodnutie MP SR
  (Dátum doručenia: 10.06.2010)
podpisový vzor + poverenie radením
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
pospisový vzor + poverenie radením
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
podpisový vzor + poverenie riadením
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 22.09.2010)
zručenie poverenia
  (Dátum doručenia: 11.02.2011)
vyhlásenie o podpisovom vzore
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
menovací dekrét
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
čestné prehlásenie
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 22.03.2011)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 11.02.2011)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 11.02.2011)
poverenie riadením
  (Dátum doručenia: 27.04.2011)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 27.04.2011)
odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 27.04.2011)
dodatok č. 5063/1999-420
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
rozhodnutie MPaRV SR
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
ÚZ zakladacej listiny
  (Dátum doručenia: 20.04.2012)
odvolanie - Viszlai
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
poverenie - Határ
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
PV - Határ
  (Dátum doručenia: 23.04.2012)
Vyhlásenie o podpisovom vzore- počet 28
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Odvolanie z funkcie - počet 27
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Menovanie do funkcie -poverenie riadením - počet 27
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Vymenovanie p. Határa
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Odvolanie z DR
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Zrušenie poverenie p. Határ
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Rušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
zrušenie poverenia
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Vyhlásenie o podpisovom vzore-počet 27
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Menovanie do funkcie
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Zrušenie poverenia p. Spevár
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Odvolanie zástupcu gen.riad. Ing. Švančara
  (Dátum doručenia: 19.07.2012)
Poverenie + PV - Ing. Kiš
  (Dátum doručenia: 15.10.2009)
PV - Ing. Daxner
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Menovanie do funkcie - Ing. Daxner
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Zrušenie poverenia - Ing. Pepich
  (Dátum doručenia: 10.02.2015)
Odvolanie - Ing. Bystriansky, Ing. Chrust
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Menovanie + PV - Ing. Klouček Ph.D., Ing. Kubičková
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Rozhodnutie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 17.07.2018)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 17.07.2018)
Dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 17.07.2018)
Rozhodnutie zakladateľa
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Dodatok k ZL - predmet podnikania
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 23.08.2017)
Odvolanie - Ing. Kabina
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Menovanie + PV - Ing. Iždinský
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Odvolanie - Ing. Machyniak, Ing. Poleta
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Poverenie, menovanie - Ing. Meniar, Ing. Mgr. Djubeková
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Ročná finančná výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
PV
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
MENOVANIA + ODVOLANIA
  (Dátum doručenia: 25.03.2019)
Dodatok
  (Dátum doručenia: 02.09.2019)
rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 02.09.2019)
ZL
  (Dátum doručenia: 02.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
podpisový vzror
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Odvolanie-Ing.Iždinský
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
menovanie do funkcie Ing.Kubinec
  (Dátum doručenia: 20.03.2020)
Podpisový vzor,Ing.M.Tabernaus
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Podpisový vzor,Ing.M.Kardoš
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Úpné znenie ZL+ dodatok k ZL
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Podpisový vzor,Ing.M.Vigoda
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
podpisové vzory 50
  (Dátum doručenia: 14.04.2020)
poverenie do funkcie+odvolenie z funkcie
  (Dátum doručenia: 14.04.2020)
podpisový vzor Ing.Dana Kráľová
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
podpisová vzor Ing.Matej Vigoda
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
poverenie + odvolanie z funkcie
  (Dátum doručenia: 06.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.03.2021)
Vyhlásenie o podpisovom vzore-Ing.Tomáš Čuka.zepx
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor-Ing.Matej Vigoda .zepx
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Podpisový vzor-Ing.Jozef Habara.zepx
  (Dátum doručenia: 08.12.2020)
Menovanie a podpisový vzor Petrášek.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Paučin.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Hasinová.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Borik.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Vanous.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Uchaľ.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Matys.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Kovalčík.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Michňa.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Korenko.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Benček.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Vavrek.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Jakubička.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Miňová.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Padyšák.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Kiš.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Sokol.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Sivčák.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Buzalka.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Dúbravský.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Menovanie a podpisový vzor Brezina.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Kardoš.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Habara.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Zrušenie poverenia, menovanie a podpisový vzor Vigoda.zep
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Odvolanie člena Dozornej rady-Kicko,Záchenská, Zlocha a Deneva
  (Dátum doručenia: 04.06.2020)
Zápisnica č. 3
  (Dátum doručenia: 25.08.2021)
Poverenie Köszeghy.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Odvolanie Čuka.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Rozhodnutie MPRV SR - Kmeňové imanie.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Úplné znenie zakladacej listiny.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Dodatok k zakladacej listine.asice
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Podpisový vzor Mokráň.zep
  (Dátum doručenia: 03.05.2021)
zrušenie poverenia Golian.zep
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Vymenovanie Čuka.zep
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Podpisový vzor Čuka.zep
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)