Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  92/L-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo
 
Sídlo: 
Gočárova 252
Čadca 022 47
 
IČO: 
31 622 704
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
24.01.1995
 
Uložené listiny: 
správa nezávislého auditora, účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
dodatok k zápisnici 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.02.2009)
účtovna závierka 2008 + poznámky
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
podpisový vzor M. Sihelník,
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
odstúpenie z funkcie O.Kronová, J. Makuka
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
menovanie do funkcie - náhradník - J.ŠVehla, F. Mackovčák
  (Dátum doručenia: 27.04.2010)
správa nezávislého audítora 2009 vrátane účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
účtovna závierka 2010 + poznámky + správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 02.07.2012)
stanovy zo dňa 13/5/2012
  (Dátum doručenia: 23.08.2012)
výpis z uzneseniea zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 23.08.2012)
Úplné znenie Stanov Dr z 12/12/07
  (Dátum doručenia: 11.01.2008)
Podpisovy vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.01.2013)
Vypis uznesenia P OSBD 1
  (Dátum doručenia: 04.01.2013)
Vypis uznesenia P OSBD 2
  (Dátum doručenia: 04.01.2013)
Vypis uznesenia P OSBD 3
  (Dátum doručenia: 04.01.2013)
vypis z uznesenia P OSBD
  (Dátum doručenia: 14.01.2013)
Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Podpisový vzor predsedu OSBD.zep
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Stanovy DR z 14/7/14
  (Dátum doručenia: 08.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Vypis zo zapisnice P OSBD.zep
  (Dátum doručenia: 04.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Stanovy DR z 13/6/16
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Osvedcenie o podnikani.zep
  (Dátum doručenia: 11.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Vypis z unesenia P OSBD .zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Zivnostenske opravnenie.zep
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Vypis z uznesenia.zep
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Stanovy DR z 12/6/17
  (Dátum doručenia: 21.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Uznesenie z ZD z 18/6/18
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Stanovy DR z 18/6/18
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov 27.03.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia predstavenstva okresného stavebného bytového družstva 30.03.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia kontrolnej komisie 06.04.2009
  (Dátum doručenia: 26.05.2009)
Účtovná závierka 2007 + Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.10.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Zápisnica zo ZD 30/05/2007, uznesenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2007)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov, účt. závierka 2005,
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
podpisový vzor Peter Šulgan, Ing. Juraj Bujňák, Rudof Zajac, Lučan Jozef, JOzef Švehla, Anton Novotný, Slavomír Saučok
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Stanovy družstva: 26.5.2005,
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Zápis zo zhromaždenia, delegátov,
  (Dátum doručenia: 19.07.2005)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov z 26/5/05, Uznesenie z ZD
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Podpisový vzor: F. Miženko, Ing. V. Makuková, A. Urbánek, A. Baričáková, Ing. Š. Stašiov
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Stanovy OSBD
  (Dátum doručenia: 24.06.2005)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva, 4x podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 15.11.2004)
Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
Zápisnica zo ZD 20/05/2004
  (Dátum doručenia: 18.06.2004)
uznesenia
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
4x pod. vzor, 4x audit. správa, účt. závierka, stanovy, zápis čl. schôdze,
  (Dátum doručenia: 28.01.2003)
2x zápis čl. schôdze, 2x výročná správa, 2x účt. závierka 2002, 2x audit. správa,
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 10.6.2019.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Zápisnica volebnej komisie.asice
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Volebný poriadok.asice
  (Dátum doručenia: 12.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  14.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)