Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10285/R-Zbl

Obchodné meno: 
TERMONOVA, a.s.
 
Sídlo: 
SNP 98
Nová Dubnica 018 51
 
IČO: 
36 322 644
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.03.2002
 
Uložené listiny: 
Zápis č. 02/2005
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Zápis č. 04/2005
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Podpisový vzor - Peter Sjekel
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ján Šušaník
  (Dátum doručenia: 08.11.2005)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
Správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 12.07.2007)
Not. zápisnica N 124/2007 NZ 43370/2007 NCRIs 43035/2007
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 31.10.2007)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Správa nezávislého audítora k účt. závierke za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Správa nezávislého audítora k výročnej správe za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 02.07.2008)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov (2008)
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za r. 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Zápis č. 02/2009
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Podpisový vzor prokuristov-Ing.Pčola Ing.Maková
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Podpisový vzor predsedu a čl.predstavenstva a DR
  (Dátum doručenia: 21.12.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Not. zápisnica N 83/2010, Nz 23560/2010
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 04.08.2010)
Not. zápisnica N 170/2010, Nz 49644/2010
  (Dátum doručenia: 10.12.2010)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 10.12.2010)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Dodatok správy audítora 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Správa nezávislého audítora 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
Not. zápisnica N 561/02 Nz 545/02
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Výplis z uzn. č. 01/2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Výpis z uzn. č. 01/2015 z VZ
  (Dátum doručenia: 05.01.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2016)
Výpis z uznesenia č. 01/2016
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 01.07.2013)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Správa o overení sú28ladu
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Notárska zápisnica N 85/2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2010)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Notárska zápisncia N 83/2009, Nz 23417/2009
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 20.07.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.07.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Zápis č. 01/2004 z mimor. val. zhromaždenia, Not. zápisnica N 23/2004, NZ 4530/2004
  (Dátum doručenia: 29.01.2004)
Výpis z uznesenia č. 10/2003 zo zas. predstavenstva zo dňa 24.06.2003, Rozhodnutie o vylúčení akcionára
  (Dátum doručenia: 04.08.2003)
Výročná správa rok 2002, Overenie výr. správy
  (Dátum doručenia: 02.10.2003)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Not. zápisnica N 690/02 NZ 673/02
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 29.01.2003)
Zápis č.1/03 z MVZ zo dňa 11.02.2003 a zo zasadnutia DR zo dňa 18.02.2003
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Znalecký posudok č. ZP 13/02
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Úplné znenie STANOV ku dňu 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Uznesenie č. 04/2002 zo zasadnutia mimor. val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.01.2003)
Not. zápisnica N 660/02 NZ 643/02
  (Dátum doručenia: 23.01.2002)
Znalecký posudok č. ZP 1/2002
  (Dátum doručenia: 26.02.2002)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.02.2002)
Not. zápisnica N 51/02 NZ50/02
  (Dátum doručenia: 26.02.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Notárska zápisnica N 117/209, NZ 18430/2019
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 27.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Notárska zápisnica N 240/2020, NZ 15414/2020
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
ÚZ stanov
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Zápis zo zasadnutia predstavenstva č. 4/2020
  (Dátum doručenia: 01.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)