Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10298/R-Zbl

Obchodné meno: 
Považský cukor a.s.
 
Sídlo: 
Cukrovarská 311/9
Trenčianska Teplá 914 01
 
IČO: 
35 716 266
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.04.1997
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 96/2006 NZ 22799/2006 NCRls 22700/2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 18.05.2007)
Notárska zápisnica N 84/2007 NZ 20179/2007
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Zápisnica z VZ zo dňa 29.06.2005
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Notárska zápisnica N 142/2007 NZ 28995/2007
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 17.08.2007)
Notárska zápisnica N 142/07, NZ 28995/07
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia zákl. imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 20.09.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.07.2008)
Notárska zápisnica N 127/2008 NZ 28111/2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Záp. z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Úplné znenie stanov a.s.
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 01.07.2008)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 01.07.2009)
Not. zápisnica N 138/2009 NZ 20222/2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Úplné znenie Zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Ing. Michal Abelovič
  (Dátum doručenia: 23.02.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 23.03.2010)
Notárska zápisnica N 191/2010 NZ 23358/2010
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Oznámenie o odstúpení z funkcie člena DR
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
Zápisnica z volieb zástupcov do DR
  (Dátum doručenia: 03.06.2011)
Podpisové vzory čl. DR - Bc. Jozef Tydlačka, Peter Michalec
  (Dátum doručenia: 11.04.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Not. zápisnica N 133/2011 NZ 25112/2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa k 28.02.2011
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Výročná správa 1-2/2011
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 22.07.2005)
Konsolidovaná výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 14.01.2005)
Výročná správa 2011/2012
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 12.09.2012)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Ľuboš Tomaník
  (Dátum doručenia: 07.11.2012)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Viera Dvoranová
  (Dátum doručenia: 07.11.2012)
Výpis zo zápisnice zo zasadnutia predstavenstva spoločstnosti
  (Dátum doručenia: 07.11.2012)
Výročná správa 2012/2013
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Účtovná závierka a správa audítora k 28.02.2013
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Zápisnica zo zasadania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Notárska zápisnica N 396/2013, Nz 23479/2013
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Rozhodnutie dozormej rady
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Výročná správa za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Návrh na prijatie uznesení DR
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2014 - 28.02
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2014 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2014 - 28.02
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
2016 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Notárska zápisnica N 256/2016
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Viera Kučo Dvoranová
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Výročná správa r2014/2015
  (Dátum doručenia: 14.01.2016)
Účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2017)
Účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za obdobie 03/2015 - 02/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Výročná správa za obdobie 03/2016 - 02/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2014 - 02/2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2015 - 02/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Výročná správa za obdobie 03/2015 - 02/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2016 - 02/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 23.07.2018)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 07.08.2018)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Výročná správa 2015/2016
  (Dátum doručenia: 18.07.2016)
Návrh na prijatie uznesenia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.12.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 02/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 28.02.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.07.2013)
Oznámenie o odstúpení z funkcie
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
Oznámenie o odstúpení z funkcie
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2012)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Dodatok č. 2 k stanovám
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Dodatok č. 1 k zakl. listine
  (Dátum doručenia: 12.08.2004)
Dodatok č. 2 k STANOVÁM
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2011)
Podpisový vzor - Ing. Richard Šulík
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Dodatok č. l k Zakladateľskej listine
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Podpisový vzor - Ing. Michal Abelovič
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Podpisový vzor - Ing. Pavel Kyselica
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Podpisový vzor - Ing. Ivan kardoš
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Návrh na prijatie rozodnutia DR
  (Dátum doručenia: 21.03.2011)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Úplné znenie Zakladateľskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do DR
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Not. zápisnica N 84/07 NZ 20179/07
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Notárska zápisnica N 168/2005 NZ 32465/2005 NCRls 32044/2005
  (Dátum doručenia: 25.07.2005)
Výročná správa -Správa o činnosti Január-Február 2002 Pov. cukrovar a.s. Bratislava
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Výročná správa 2001 Pov. cukrovar a.s. Bratislava
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Mimor. účtov. závierka k 28.2.2002 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.08.2002)
Zápisnica z volieb zástupcov zamestnancov do doz. rady
  (Dátum doručenia: 27.08.2002)
Podpis. vzory členov doz. rady
  (Dátum doručenia: 27.08.2002)
Zápisnica z volieb do dozornej rady zo dňa 16.04.2004, 22.04.2004 a 22.07.2004
  (Dátum doručenia: 23.07.2004)
Notárska zápisnica N 568/2004 NZ 91722/2004
  (Dátum doručenia: 02.02.2005)
Audít. správa a účtov. závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 16.06.2003)
Not. zápisnica N 278/03, Nz 41561/03, Dodatok k Stanovám
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Audít. správa a Konsolidov. účt. závierka k 31.12.2002, Konsolidov. výr. správa 2002
  (Dátum doručenia: 18.11.2003)
Zápisnica z MVZ, Not. zápisnica N 572/03 NZ 95713/03
  (Dátum doručenia: 14.01.2003)
Not. zápisnica Nz 713/02
  (Dátum doručenia: 06.12.2002)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Not. zápisnica N 298/04 NZ 37430/04, N 299/04 NZ 37431/04
  (Dátum doručenia: 31.05.2004)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 01.06.2007)
Výročná správa 2001 WORD a.s.Bratislava, Výr. správa -Správa o činnosti Január-Február 2002 WORD a.s. Bratislava
  (Dátum doručenia: 31.07.2002)
Účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 02/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 02/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 02/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2018 - 02/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.02.2020)
Výročná správa za obdobie 03/2018 - 02/2019
  (Dátum doručenia: 29.02.2020)
Výročná správa za obdobie 03/2017 - 02/2018
  (Dátum doručenia: 29.02.2020)
Účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 02/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 02/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 02/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Výročná správa za obdobie 03/2019 - 02/2020
  (Dátum doručenia: 23.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 03/2019 - 02/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 02/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 02/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Výročná správa za obdobie 03/2020 - 02/2021
  (Dátum doručenia: 16.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 02/2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 03/2020 - 02/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
prezenčná listina 1.
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
prezenčná listina 2.
  (Dátum doručenia: 02.08.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)