Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10330/L-Zbl

Obchodné meno: 
Žilinská teplárenská, a.s.
 
Sídlo: 
Košická 11
Žilina 011 87
 
IČO: 
36 403 032
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2002
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18/1/07
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27/9/07
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Zápis č. 3 zo dňa 30/1/08
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Živnostenský list zo dňa 18/7/03
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Živnostenský list zo dňa 22/5/03
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Živnostenský list zo dňa 13/7/05
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 27/10/06 - povolenie č. 2006T0200
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 16/6/09 - povolenie č. 2006T0200 - 1.zmena
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 8/1/08 - povolenie č. 2006E 0194 - 1. zmena
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 52821/03 zo dňa 4/7/03 - osvedčenie priebehu valného zhromaždenia (vrátane stanov)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 54778/04 zo dňa 22/7/04 - osvedčenie o priebehu VZ (vrátane dodatku k stanovám zo dňa 28/6/04; Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 28/6/04)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 28977/05 zo dňa 24/6/05 - osvedčenie o priebehu VZ (vrátane stanov)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
Zápisnica z VZ zo dňa 24/6/05
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 24762/07 zo dňa 22/6/07 - osvedčenie o priebehu VZ (vrátane Zápisnice z VZ zo dňa 22/6/07)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 20374/08 zo dňa 15/5/08 - osvedčenie o priebehu VZ (vrátane stanov; zápisnice z VZ zo dňa 15/5/08)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
NZ 15105/09 zo dňa 12/5/09 - osvedčenie o priebehu VZ (vrátane stanov; zápisnice z VZ zo dňa 12/5/09)
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
rozhodnutie jedinéh akcionára zo dňa 30/8/2010
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
podpisový vzor Z. Fehér, M. Svitava, J. Zapletal, M. Hrobárik, M. Golis
  (Dátum doručenia: 08.09.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Výročná správa 2002, Správa audítora 2002 (včítane účtovná závierka 2002 + poznámky)
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Výročná správa 2003, Správa audítora 2003 (včítane účtovná závierka 2003 + poznámky )
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Výročná správa 2004, Účtovná závierka 2004 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
Výročná správa 2005, Účtovná závierka 2005 + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 27.03.2008)
účtovná závierka 2009 + poznámky
  (Dátum doručenia: 23.07.2010)
Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2012)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18/7/2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
podpisový vzor M. Bada, J. Ondák, J. Štrba, M. Hrobárik, I. Stalmašek
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
stanovy zo dňa 17/7/2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
NZ 25556/2012 zo dňa 17/7/2012 - rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.07.2012)
Vyročná správa 2012 /vrátane ÚZ 2012+pozn.+SNA/
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 14.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.02.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 03.09.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.09.2018.zep
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Podpisový vzor Ing. Doletina.zep
  (Dátum doručenia: 09.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Rozhodnutie akcionára z 2/11/16
  (Dátum doručenia: 08.11.2016)
Rozhodnutie akcionára z 5/6/13
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Rozhodnutie akcionára z 25/10/16
  (Dátum doručenia: 08.11.2016)
rozhodnutie akcionára z 14/11/12
  (Dátum doručenia: 10.12.2012)
zápis č. 2 zo dňa 23/11/2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
zápis č. 2 zo dňa 22/6/2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
zápisnica č. 2 zo dňa 28/9/2012
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Zápisnica z VZ z 18/5/11
  (Dátum doručenia: 19.05.2011)
Podpisový vzor: Bc.J.Zapletal, Ing.M.Hrobárik
  (Dátum doručenia: 30.09.2010)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara doplnenie.asice
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Rozhodnutie jedineho akcionara zo dňa 16.6.2020.asice
  (Dátum doručenia: 25.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 16.07.2020)
Zápisnica č.2 z 24/11/04, č.3 z 2/12/04, č.5 z 26/1/05 zo zasadnutia volebnej komisie pre voľbu členov DR, Vyhlásenie volebnej komisie pre voľbu členov DR z 26/1/05
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Podpisový vzor: Ing. I. Gubala, Ing. V. Mikuláš, Ing. P. Strapáč, Ing. J. Kapitulík, Ing. V. Štefánik
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Podpisový vzor: Ing. V. Mrvečka, M. Halama, P. Košš
  (Dátum doručenia: 19.04.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28/11/03
  (Dátum doručenia: 18.04.2005)
Rozhodnutie akcionára, podpisové vzory,
  (Dátum doručenia: 22.04.2005)
Rozhodnutie akcionára, podpisové vzory,
  (Dátum doručenia: 15.02.2006)
Rozhodnutie akcionára z 4/10/06
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Podpisový vzor: Ing. J. Králik, JUDr. L. Vendrinská, Ing. I. Chaban, Ing. A. Poláček
  (Dátum doručenia: 11.10.2006)
Účtovná závierka 2006+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 28.09.2007)
Zápisnica z VZ z 24/6/05
  (Dátum doručenia: 06.02.2005)
Osbvedčenie z VZ-NZ 52821/03 z 4/7/03+zápisnica z VZ z 26/6/03
  (Dátum doručenia: 15.04.2005)
Živnostenský list z 22/5/03
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Rozhodnutie akcionára NZ 1515/11 z 18/1/11+Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.02.2011)
podpisový vzor A. Kalašová
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16/11/2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
NZ 29979/2014 zo dňa 13/8/2014 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
NZ 20506/2014 zo dňa 29/5/2014 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
výpis zo živnostenského registra zo dňa 15/7/2014
  (Dátum doručenia: 12.09.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2020.asice
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.09.2020.asice
  (Dátum doručenia: 22.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2021.asice
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)