Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  7323/B-Zbl

Obchodné meno: 
EBA, s.r.o.
 
Sídlo: 
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
 
IČO: 
31 376 134
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
27.07.1994
 
Uložené listiny: 
Správa o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Správa o audite výročnej správy za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Spoločenská zmluva zo dňa 31.12.2002 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhormaždenia zo dňa 11.10.2002
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
Spoločenská zmluva z 11.8.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.02.2005)
Znalecký posudok č.102/2005
  (Dátum doručenia: 03.10.2005)
Kupná zmluva
  (Dátum doručenia: 03.10.2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.6.2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
prezenčná listina zo dňa 16.6.2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
živnostenský list zo dňa 03.03.2004
  (Dátum doručenia: 24.06.2004)
spoločenská zmluva zo dňa 23.12.2003
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 23.12.2003
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
prezenčná listina zo dńa 23.12.2003
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Spoločenská zmluva zo dňa 14.1.2005
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 18.1.2005
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
spoločenská zmluva zo dńa 18.1.2005
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
živnostenský list zo dńa 1.12.2004
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
správa nezávislého audítora za rok 2003
  (Dátum doručenia: 17.02.2005)
Pozvánka na riadne VZ z 23.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Prezenčná listina z riadneho VZ z 23.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Zápisnica z riadneho VZ z 23.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 23.7.2005
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Účtovná závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 10.08.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005, Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Spoločenská zmluva zo dňa 27.4.06
  (Dátum doručenia: 10.05.2006)
Výročná správa za rok 2005, Účtovná závierka za rok 2005, Návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 27.12.2006)
účtovná závierka za rok 2006, rozhodnutie jediného spoločníka, výročná správa za rok 2006, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
spoločenská zmluva -úplné znenie zo dňa 04.10.2007
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2007
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
pozvánka na valné zhromaždenie zo dňa 22.10.2007
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
rozhodnutie 30.6.2008, účtovná závierka, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 28.07.2008)
Spoločenská zmluva-úplné znenie zo dňa 8.10.2008
  (Dátum doručenia: 31.10.2008)
Zápisnica 4.8.2008 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 06.11.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy ku dňu 19.1.2009
  (Dátum doručenia: 26.01.2009)
správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.5.2006
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 24.5.2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Podpisové vzory - JUDr. Michal Lazar, Daniel Minarovič, Ing. Alexej Beljajev, Ing. Alexander Beljajev
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.5.2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.5.2007
  (Dátum doručenia: 04.05.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zodňa 22.8.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.8.2007
  (Dátum doručenia: 23.08.2007)
Banské oprávnenie č. 568-2155/2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 4.10.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.9.2007
  (Dátum doručenia: 12.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.7.2008
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
Živnostenský list zo dňa 10.7.2008
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.2008
  (Dátum doručenia: 11.08.2008)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zod ňa 1.10.2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zodňa 1.10.2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.10.2008
  (Dátum doručenia: 02.10.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.10.2008
  (Dátum doručenia: 07.10.2008)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zodňa 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Súhlas s ustanovením do funkcie prokuristu a podpisový vzor - JUDr. Michal Lazar
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Miroslav Betík
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 1.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.01.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.3.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 25.3.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Živnostenský list zo dňa 25.3.2009
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2005, Správa nezávislého audítora zo dňa 28.7.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Účtovná závierka za rok 2006, Správa nezávislého audítora zo dňa 28.7.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora zo dňa 28.7.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.7.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 28.7.2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 4.6.2010
  (Dátum doručenia: 17.06.2010)
Výročná správa 2010, Zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
vyhlásenie zo dňa 16.06.2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 16.06.2014
  (Dátum doručenia: 30.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy zo dňa 17.12.2015
  (Dátum doručenia: 08.01.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ zo dňa 22.06.2015
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 8.2.2016
  (Dátum doručenia: 30.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Spoločenská zmluva z 13.1.2017 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Zmluva o predaji časti podniku
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 13.1.2017
  (Dátum doručenia: 09.02.2017)
Znalecký posudok č. 53/2015
  (Dátum doručenia: 08.10.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.12.2015
  (Dátum doručenia: 17.12.2015)
Z8pisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2015
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka PRAKOENERG.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia EBA.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2015)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Zmluva o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 09.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2018)
Zápisnica z VZ zo dňa 05.11.2013
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Rozhodnutie z MŽP SR zo dňa 16.10.2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Rozhodnutie z MŽP SR zo dňa 16.10.2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 05.11.2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.09.2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.10.2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2014)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 16.06.2014
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Správa nezávislého audítora za rok 2013 k 31.12.2013
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2021)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2013
  (Dátum doručenia: 06.12.2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 12.7.2013
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Správa nezávislého audítora za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 31.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 18.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  30.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)