Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10258/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnonákup Galanta, a.s.
 
Sídlo: 
Trnavská cesta 950
Sereď 926 01
 
IČO: 
35 789 310
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
02.06.2000
 
Uložené listiny: 
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Správa audítora.
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Výročná správa za r. 2002.
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Správa audítora o overení výročnej správy za r. 2002.
  (Dátum doručenia: 30.12.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, JUDr. Peter Mihalda.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, Terézia Szabová.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, Ing. Jolana Takácsová.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, Ing. Vendelín Adamča.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, Miroslav Szabo.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Podpisový vzor, Ing. Tibor Szabo.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Rozhodnutie akcionára.
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Zápisnica z VZ 30.05.2002
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Notárska zápisnica Nz 436/2002 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Milan Lachkovič, Bratislava
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor člena DR - Tomáš Zedníček, Pezinok
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor predsedu DR - Ing. Peter Kompiš, Bratislava
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Zdenko Vraštiak, Bratislava
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Alfonz Čambál, Abrahám
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Vendelín Adamča, Sereď
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Správa audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 03.09.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 01.08.2006)
Informácia o audite výročnej správy 2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2007)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov z 1.7.2008
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 4592/08, Nz 27388/08, NCRls 27095/08 z 26.6.2008 - Osvedčenie z MVZ + Návrh Zmluvy o zlúčení spoločností Poľnonákup Galanta, a.s., IČO: 35 789 310 a V.O.B.T. Bratislava, a.s., IČO: 35 784 814 + Návrh Stanov nástupníckej spoločnosti Poľnonákup Galanta, a.s.
  (Dátum doručenia: 04.07.2008)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 26.08.2008)
Notárska zápisnica č. N 5869/08, Nz 33586/08, NCRls 33260/08 z 7.8.2008 - Zmluva o zlúčení Poľnonákup Galanta, a.s., IČO: 35 789 310 a V.O.B.T. Bratislava, a.s., IČO: 35 784 814 + Úplné znenie stanov akciovej spoločnosti Poľnonákup Galanta a.s., IČO: 35 789 310
  (Dátum doručenia: 26.08.2008)
Informácia o audite výročnej správy 2007
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 31.07.2008)
Zápisnica z MVZ 28.10.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Stanovy - úplné znenie z 7.8.2008
  (Dátum doručenia: 12.11.2008)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
Notárska zápisnica N 493/09, Nz 3051/09, NCRls 3038/09 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.02.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 21.07.2009)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 14.09.2010)
Dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 24.11.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.09.2012)
Notárska zápisnica z Valného zhromaždenia N 382/2013, Nz 21362/2013, NCRls 21781/2013
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Podpisový vzor konateľa Ing. Ingrida Cziráková
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 08.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 19.05.2014)
Zápisnica z VZ z 09.06.2014
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Listina prítomných
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 04.12.2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Zápisnica z MVZ z 05.05.2008
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Zápisnica z MVZ z 01.07.2014
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Notárska zápisnica N 391/2016, NZ 37591/2016, NCRls 38537/2016
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Úplné znenie stanov z 18.10.2016
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 10.05.2018)
Zápisnica z MVZ z 05.05.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2018)
Zápisnica z MVZ z 01.07.2014
  (Dátum doručenia: 15.06.2018)
Notárska zápisnica N 391/2016, NZ 37591/2016, NCRls 38537/2016
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Notárska zápisnica N 1740/2018, Nz 24211/2018
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Zoznam akcionárov
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.08.2019)
Notárska zápisnica N 21/2020, Nz 7773/2020, NCRls 7947/2020
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Tibor Szabo
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ingrida Cziráková
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Zuzana Sedmáková Szabová
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor predsedu dozornej rady Terézia Szabová
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Ladislav Sedmák
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Peter Czirák
  (Dátum doručenia: 30.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2021)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 30.09.2021)
Notárska zápisnica N 9/2022, Nz 1895/2022, NCRls 1974/2022
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu o splatení základného imania
  (Dátum doručenia: 26.01.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  23.06.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)