Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13834/T-Zbl

Obchodné meno: 
KERKOSAND spol. s r.o.
 
Sídlo: 
134
Šajdíkove Humence 906 07
 
IČO: 
36 219 371
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
26.03.1997
 
Uložené listiny: 
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.04.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.04.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 20.04.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 02.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006 + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 8.4.2008
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Podpisový vzor konateľa - Petr Machka
  (Dátum doručenia: 09.04.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Správa audítora o overení účtovnej závierky + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 06.05.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Rozhodnutie spoločnosti
  (Dátum doručenia: 25.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Rozhodnutie spoločnosti o premene
  (Dátum doručenia: 20.08.2009)
Podpisový vzor konateľa - Miroslav Slovák
  (Dátum doručenia: 15.12.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.12.2009)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 03.05.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Podpisový vzor konateľa Ing. Václav Cejthamr
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Správa audítora + Výročná správa 2010 + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Puchel
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Zápis o rozhodnutí jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.03.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 15.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 15.05.2019)
Notárska zápisnica Nz 411/02 + Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Výpis z RT - Peter Ponca, Šaštín - Stráže
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Výpis z RT - Vojtěch Kříž, Česká Lípa
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Vyhlásenie konateľa - Peter Ponca, Šaštín - Stráže
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Vyhlásenie konateľa - Ing. Vojtěch Kříž, Česká Lípa
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vojtěch Kříž, Česká Lípa
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Podpisový vzor konateľa - Peter Ponca, Šaštín - Stráže
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Znalecký posudok
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Znalecký posudok č. 9/2002
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Znalecký posudok č. 7/2002
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 478/01 + Dohoda o zlúčení
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Uznesenie OS TT
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 479/01 + Dohoda o zlúčení
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Uznesenie OS TT
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Potvrdenie obce
  (Dátum doručenia: 26.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Správa audítora za r. 2002
  (Dátum doručenia: 28.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka + Účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 25.05.2005)
Znalecký posudok č. 10/2002
  (Dátum doručenia: 12.07.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.05.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Podpisový vzor konateľa Ing. Jiří Vacek
  (Dátum doručenia: 13.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 28.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)