Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  896/S-Zbl

Obchodné meno: 
TAURIS, a.s.
 
Sídlo: 
Potravinárska 6
Rimavská Sobota 979 01
 
IČO: 
36 773 123
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
04.05.2007
 
Uložené listiny: 
notárska zápisnica - Nz 16122/07
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
živnostenský list + koncesná listina
  (Dátum doručenia: 27.04.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2008)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.08.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2008)
NZ 24614/2007- úplne znenie
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
rozhodnutie zo dňa 30.04.2007
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
výročná správa 05-12/2007
  (Dátum doručenia: 23.12.2008)
osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára+stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2007)
osvedčenie o prijatých rozhodnutiach jediného akcionára+stanovy
  (Dátum doručenia: 22.12.2007)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.12.2007)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.11.2009)
stanovy
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
notárska zápisnica - NZ 55085/08
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
rozhodnutie o menovaní
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty
  (Dátum doručenia: 23.01.2009)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
ŽL
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.04.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.04.2009)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 05.12.2011)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
NZ 935/2010
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
ÚZ 2011 + výročná správa + správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.12.2012)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 26.07.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
PV
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 13.07.2011)
Rozhodnutie zamestancov
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
PV
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.09.2011)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
podp.vzor
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
Návrh zmluvy o zlúčení.zep
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
podpisový vzor predsedu, člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
VS 2012 + ÚZ 2012 + AS 2012 + Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 01.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.09.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2017)
Plna moc.zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2018)
navrh Zmluvy o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 31.01.2018)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
rozhodnutie zamestnancov
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
zápisnica č.01/2016 z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.07.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Vyhlásenie štatutára
  (Dátum doručenia: 21.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2018)
Navrh zmluvy o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Plna moc TAURIS.zep
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.doc
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Vzdanie sa funkcie predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.05.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára_TAURIS.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Podpisový vzor člena predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2018)
Rozhodnutie jedineho akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Podpisovy vzor.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 27.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2019)
Vzdanie sa funkcie.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
  (Dátum doručenia: 31.08.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa, ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy. Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.asice
  (Dátum doručenia: 22.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  06.05.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)