Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trnava
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  97/T-Zbl

Business name: 
Slovenský hodváb, a.s. v likvidácii
 
Registered seat: 
Továrenská 532
Senica 905 01
 
Identification number (IČO): 
34 121 889
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/31/1995
 
Date of deletion: 
01/10/2012
 
Collection of documents: 
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 80/95, N 125/95
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 129/95, N 193/95
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 670/95, N 1027/95 + Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 318/96, N 484/96
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 455/96, N 671/96
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2003)
Zápisnica z VZ 15.07.1996
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Koncesná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 666/96, N 984/96
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Zápisnica z MVZ 15.10.1996
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Oznámenie o predaji akcií
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Výzva na upísanie akcií
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 606/97, N 880/97
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Rozhodnutie Krajského úradu Trnava - odbor zdravotníctva
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Povolenie - Štátny dráhový úrad
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Právoplatnosť rozhodnutia
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Licencia - štátny dráhový úrad
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Právoplatnosť rozhodnutia
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 388/98, N 520/98
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 920/98, N 1200/98
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 09.02.1999
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 222/00, N 328/00
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Notárska zápisnica Nz 352/01, N 416/01
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Branislav Hatina, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Potisk, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Štefan Dostál, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Oľga Kolesárová, Hnúšťa
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Futrikanič, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Čema, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Juraj Obložinský, Bratislava
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miroslav Vepy, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/03/2003)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/22/2003)
Zápisnica z VZ 21.03.2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/22/2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Príloha k účtovným výkazom za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2003)
Zápisnica z VZ 21.03.2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/07/2003)
Vzdanie sa funkcie predsedu DR - Ing. Rastislav Noskovič, Bratislava
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/07/2003)
Listina prítomných z VZ 21.03.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Výpis z OR
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Výpis z OR
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Výpis z OR + Notárska zápisnica Nz 17494/03, N 48/03
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Pozvánka na VZ 21.03.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Oznámenie o VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Zverejnenie v tlači
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Výpis uznesení zo Zápisnice zo zasadnutia predstavenstva 04.02.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Notárska zápisnica Nz 53822/03, N 489/03 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/13/2003)
Pozvánka na VZ 30.06.2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/13/2003)
Súhlas so zvolením za člena DR - Ing. Karol Račka, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2003)
Súhlas so zvolením za člena DR - Jaroslav Žíšek, Senica
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2003)
Živnostenský list
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2003)
Notárska zápisnica Nz 53824/03, N 490/03 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/13/2003)
Pozvánka na MVZ 30.06.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2003)
Správa audítora pre akcionárov
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/13/2003)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/24/2003)
Návrh na zmenu
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Zápisnica z OV zo dňa 02.06.2003.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Volebný poriadok
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Zápisnica z ústrednej volebnej komisie zo dňa 01.10.2003.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Zoznam kandidátov za člena Dozornej rady.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Návrh kandidáta za člena Dozornej rady.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Prehlásenie o kandidatúre za člena Dozornej rady. Ing. Rudolf Tkáč.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/12/2003)
Prehlásenie o kandidatúre za člena Dozornej rady. Ladislav Ravas.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/12/2003)
Protokol ústrednej volebnej komisie.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/12/2003)
Návrh na zmenu
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/05/2004)
Pozvánka na VZ 28.11.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/05/2004)
Notárska zápisnica Nz 111826/03, N 1000/03 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/05/2004)
Návrh na opravu
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/29/2004)
Zápisnica z MVZ 27.02.2004
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2004)
Výpisy z OR
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/15/2004)
Odstúpenie z funkcie predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Futrikanič, Senica
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/15/2004)
Sprievodný list
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/07/2004)
Správa nezávislého audítora účtovnej závierky 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2004)
Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2004)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/07/2004)
Sprievodný list.
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/15/2004)
Výročná správa r. 03.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/15/2004)
Správa nezávislého audítora.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/15/2004)
Správa nezávislého audítora.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/15/2004)
Notárska zápisnica Nz 68143/04, N 618/04 + Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/24/2004)
Oznámenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/24/2004)
Výpis uznesenia
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/24/2004)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/24/2004)
Notárska zápisnica č. N 38/05, Nz 2492/05, NCRls 2461/05
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Zápisnica z DR
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Pozvánka na VZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Notárska zápisnica č. N 252/04, Nz 93852/04
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Notárska zápisnica č. N 3/05, Nz 1886/05, NCRls 1933/05
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Výpis z OR
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Výpis z OR
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Prezenčná listina
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Výpis z účtu cenných papierov
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Výpis z účtu cenných papierov
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie, Ing. Jiří Kohút, Velká nad Veličkou - ČR.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie, Ing. Josef Hlaváč, Velká nad Veličkou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie, Radek Trn, Velká nad Veličkou - ČR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie, Ing. Pavla Sedláková, Praha
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie, Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc., Praha
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/28/2005)
Podpisový vzor, Ing. Josef Hlaváč, Velká nad Veličkou
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Podpisový vzor, Radek Trn, Velká nad Veličkou
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Podpisový vzor, Ing. Jiří Kohút, Velká nad Veličkou
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Čestné vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Čestné vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Čestné vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/28/2005)
Notárska zápisnica Nz 2492/05, N 38/05, NCRls 2461/05
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/11/2005)
Notárska zápisnica N 91/05, Nz 34560/05 NCRls 34067/05
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/11/2005)
Pozvánka
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/11/2005)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/11/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/11/2005)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2005)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2003)
Súvaha k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2003)
Príloha k účtovným výkazom za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/13/2003)
Účtovná závierka k 31.12.2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/18/2005)
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/13/2006)
Notárska zápisnica N 33/2006, NZ 10514/2006, NCRls 10463/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Notárska zápisnica N 32/2006, NZ 10084/2006, NCRls 10034/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Notárska zápisnica N 31/2006, NZ 9520/2006, NCRls 9521/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Dodatok k Notárskej zápisnici N 31/2006, NZ 9520/2006, NCRls 9521/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Notárska zápisnica N 30/2006, NZ 9519/2006, NCRls 9515/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Oznámenie
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Pozvánka
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 03/24/2006)
Notárska zápisnica N 33/2006, NZ 10514/2006, NCRls 10463/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Oznámenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/31/2006)
Pozvánka
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/31/2006)
Notárska zápisnica N 32/2006, NZ 10084/2006, NCRls 10034/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Notárska zápisnica N 31/2006, NZ 9520/2006, NCRls 9521/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Dodatok k notárskej zápisnici N 31/2006, NZ 9520/2006, NCRls 9521/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Notárska zápisnica N 30/2006, NZ 9519/2006, NCRls 9515/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Notárska zápisnica N 67/2006, NZ 19217/2006, NCRls 19094/2006
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 05/31/2006)
Oznámenie o zvolaní MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/31/2006)
Pozvánka na MVZ
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/31/2006)
Notárska zápisnica N 240/06, Nz 58588/06, NCRls 58221/06
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2007)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/11/2007)
Vyhlásenie predstavenstva
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/18/2007)
Zápis o rozhodnutí Dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/24/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2007)
Vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/24/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Štefan Prekop, PhD
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/24/2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Pavel Slovák, Velká nad Veličkou
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/24/2007)
Zmluva o kúpe a predaji cenných papierov
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/10/2007)
Posudek č. 0605/07
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 07/10/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/07/2007)
Notárska zápisnica N 116/07, Nz 29572/07, NCRls 29428/07
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/15/2007)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/15/2007)
Živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/15/2007)
Účtovná závierka k 31.12.2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2008)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/07/2009)
Rozhodnutie právnickej osoby
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/07/2009)
Rozhodnutie právnickej osoby Slovenský hodváb, a. s.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2009)
Zápisnica zo zasadnutia DR 16.07.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2009)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Dr. Ing. Radim Valas
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Martin Prachař
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ivo Lazecký
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2009)
Zápisnica z VZ 11.08.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/22/2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/22/2009)
Správa nezávislého audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2009)
Zápisnica z VZ 11.08.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/16/2010)
Vyhlásenie - Ing. Martin Trn
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/16/2010)
Vyhlásenie - Ing. Josef Hlaváč
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/16/2010)
Vyhlásenie - Prof. Ing. Petr Záruba, DrSc.
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/16/2010)
Listina upisovateľov
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/03/2003)
Zoznam akcionárov k 17.03.2003
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2003)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/27/2010)
Notárska zápisnica N 71/10, Nz 39677/10, NCRls 40328/10
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 11/02/2010)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/02/2010)
Podpisový vzor likvidátora - Ing. Radek Chmelík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/02/2010)
Usnesení KSBR 39 INS 2465/2009-A-12
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 03/09/2011)
Usnesení KSBR 39 INS 2465/2009-B-14
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 03/09/2011)
Usnesení KSBR 39 INS 2465/2009-B-27
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 03/09/2011)
Usnesení KSBR 39 INS 2465/2009-B-83
Type of document: Court´s bankruptcy order, Court decision on authorization of the restructuring or settlement, Court decision amending or repealing aforementioned decisions and Court decision on replacement of a trustee
  (Delivered: 03/09/2011)
výkaz ziskov a strát k 30.06.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2011)
súvaha k 30.06.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2011)
konečná správa likvidátora
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 12/06/2011)
návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2011)
uznesenie o schválení účt závierky
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2011)
čestné prehlásenie likvidátora
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.10.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/16/2012)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person