Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  50938/B-Zbl

Business name: 
YOU HENG, s. r. o.
 
Registered seat: 
Rákosová 15
Bratislava 821 05
 
Identification number (IČO): 
44 021 275
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/05/2008
 
Collection of documents: 
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 15.02.2008
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 02/29/2008)
Podpisové vzory zo dňa 15.02.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/29/2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/08481-2 zo dňa 20.02.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/29/2008)
Živnostenský list č. OŽP-A/2008/08481-3 zo dňa 20.02.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 02/29/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.03.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/17/2008)
Podpisové vzory zo dňa 16.03.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/17/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 10.06.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2008)
Účtovná závierka za rok 2009, zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010 -zápisnica.
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2011)
Účtovná závierka za rok 2011, Zápisnica z Valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2012)
Súvaha a výkaz 2012, zápisnica
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2013)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 11.02.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 02/29/2008)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.06.2014, listina prítomných
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2015)
Zápisnica z riadneho VZ, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/10/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 14.01.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2014)
Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti YOU HENG, s. r. o. zo dňa 14.01.2014, ktorým bolo schválené zvýšenie základného imania, rozdelenie a prevod časti obchodného podielu na iného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2014)
Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti YOU HENG, s. r. o. zo dňa 02.10.2013, ktorým bolo schválené rozšírenie predmetu podnikania spoločnosti spolu s listinou prítomných spoločníkov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/24/2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. OU-BA-OZP1-2013/06136-3 zo dňa 09.10.2013
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/24/2014)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/31/2017)
Úplné znenie Zakladateľského dokumentu zo dňa 07.06.2017.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti YOU HENG, s.r.o. zo dňa 22.05.2017, ktorý uznesením odvolal doterajšieho konateľa spoločnosti, vymenoval nového konateľa spoločnosti, zmenil spôsob konania štatutárneho orgánu a schválil prevod obchodného podiel
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2017)
Podpisový vzor konateľa spoločnosti.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
Date of updating data in databases:  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person