Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  4588/B-Zbl

Business name: 
Chemko, a. s. Strážske v likvidácii
 
Registered seat: 
Moskovská 13
Bratislava 811 08
 
Identification number (IČO): 
31 724 582
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
04/01/1996
 
Collection of documents: 
Zápisnica voleb. komisie o voľbách členov DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/05/2007)
Notárska zápisnica č. N 316/2004, Nz 50512/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2007)
Podpisový vzor – Ing. D. Hordoš, PhD.; Ing. M. Tomčíková; Ing. I. Piňosová; Ing. A. Ješka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2007)
Podpisový vzor – Ing. A. Ješka, Mgr. M. Urbanovský, Ing. R. Balažovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/06/2007)
Notárska zápisnica č. N 110/2005, Nz 46939/2005, NCRls 46390/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/06/2007)
Zápisnica volebnej komisie o voľbách členov DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Zápisnica z DR č. 7/2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Podpisový vzor – Ing. A. Ješka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/07/2007)
Podpisový vzor – Mgr. M. Urbanovský
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Podpisový vzor – Ing. R. Balažovič
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Výročná správa 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Účtovná závierka 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Konsolidovaná účt. závierka 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2007)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/16/2008)
Podpisový vzor – Ing. A. Ješka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2008)
Podpisový vzor – Mgr. M. Urbanovský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2008)
Podpisový vzor – Ing. R. Balažovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2008)
Notárska zápisnica č. N 5880/2008, Nz 34014/2008, NCRls 33680/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2008)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2004)
Stanovy a.s. zo dňa 03.04.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/06/2009)
Notárska zápisnica N 39/2009 Nz 10877/2009 NCRls 10993/2009 zo dňa 03.04.2009
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/06/2009)
Podpisový vzor - JUDr. Juraj Vrábel zo dňa 06.04.2009
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/06/2009)
Zápisnica volebnej komisie o voľbách členov DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2007)
Znalecký posudok č. 1/2010
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 03/01/2010)
Doplnok č. 1 k znaleckému posudku č. 1/2010
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 03/01/2010)
Upozornenie a oznámenie o súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I., o určenie neplatnosti uznesení valného zhromaždenia, ktorým vstupila spolonosť Chemko, a. s. Strážske do likvidácie zo dňa 20.09.2010
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/22/2010)
Výročná správa 2005q
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2006)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2006)
"Upovedomenie o Rozsudku Okresného súdu Michalovce z 15.4.2011, č.k.:18Cb/17/2008-372, ktorý je právoplaný dňom 9.7.2011, ktorým súd určil, že všetky uznesenia prijaté mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 19.10.2007, sú neplatné, a to vrátane uznesení o zvolení Ing. Andreja Ješku, Ing. Rudolfa Balažoviča, Mgr. Milana Urbanovského za členov predstavenstva s dňom vzniku funkcie 19.10.2007 a uznesení o zvolení Mgr. Ing. Michala Bartóka, Ing. Vladimíra Kováčika, Ing. Jána Partilu, Vladimíra Lalinského za členov dozornej rady s dňom vzniku funkcie 19.10.2007."
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/29/2012)
Konsolid. účt. závierka a výročná správa 1996,1998, 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/24/2001)
Účtovná závierka, výročná správa, príloha 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2002)
Konsolid. účt. závierka, príloha, audítorská správa 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/28/2002)
Konsolid. účt. závierka a aud. správa 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Výročná správa 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Výročná správa 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2004)
Zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára z 23.7.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2008)
Zmluva zo dňa 24.2.2010
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 03/01/2010)
Zmluva zo dňa 24.2.2010
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 03/01/2010)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007 konsolidovaná
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2008)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2009 - 02/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 04/2009 - 02/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/23/2020)
Stanovy spolocnosti
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/08/2010)
Notárska zápisnica č. N 233/2003, Nz 53147/2003 - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2003)
Účtovná závierka 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2004)
Účtovná závierka a aud. správa 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2003)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2008)
Účtovná závierka za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2008)
Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/13/2008)
Zápisnica č. 2/2007 z rokovania dozornej rady z 31.7.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/06/2008)
Notárska zápisnica N 238/205, Nz 34654/2005, NCRls 34157/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2006)
Úplné znenie stanova a.s. zo dňa 7.10.2005 - 1x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/21/2005)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 22.6.2005 - 1x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/09/2005)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/25/2005)
Notárska zápisnica N 93/2005 zo dňa 26.7.2005 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/25/2005)
Notárska zápisnica N 216/2005 zo dňa 22.6.2005 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2005)
Date of updating data in databases:  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person