Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  12351/V-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Chemko Light Stabilizers, s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
 
Identification number (IČO): 
36 205 443
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/28/2001
 
Collection of documents: 
Návrh zmluvy o zlúčení
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/09/2002)
Účtovná závierka, výročná správa, príloha 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/05/2002)
Účtovná závierka a výr. správa 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2003)
Účtovná závierka a výr. správa 2001 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Audítorská správa 2002 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2002)
Zápisnica z DR - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/05/2002)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2004)
Výročná správa 2003 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2004)
Výročná správa 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/29/2004)
Notárska zápisnica N 499/02, Nz 509/2002 zo dňa 5.9.2002 + N 614/2002, Nz 620/2002 zo dňa 6.11.2002 + N 613/2002, Nz 619/2002 zo dňa 6.11.2003 + N 237/2003, Nz 53478/2003 zo dňa 27.6.2003 + N 134/2003, Nz 28835/2003 zo dňa 16.4.2004 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/16/2003)
Úplné znenie ZL zo dňa 5.9.2002 + zo dňa 16.4.2003 - 1x
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/16/2004)
Podpisový vzor: Ing. Dušan Hordoš - predseda dozornej rady, Ing. Marta Tomčíková, Ing. Sergej Zápotocký - členopvia dozornej rady, Ing. Eugen Kovaľ, Ing. Milan Béreš - konatelia spoločnosti - 1x
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/09/2003)
Notárska zápisnica č. N 364/2004, Nz 57571/2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/12/2004)
Výročná správa + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/27/2005)
Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/14/2005)
Podpisový vzor – Ing. P. Mencák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/14/2005)
Notárska zápisnica č. N 33/2006, Nz 3497/2006, NCRls 3473/2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/10/2006)
Podpisový vzor – Ing. M. Béreš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/10/2006)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2006)
Výročná správa + správa nezávislého audítora + účtovná závierka za rok 2006 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/24/2007)
Zápisnica z rozhodnutia jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/10/2008)
Podpisový vzor – Ing. J. Partila
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/10/2008)
Výročná správa 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/17/2009)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/17/2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do ZI a ZI a o zmene ZL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/07/2009)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/07/2009)
Zmluva o predaji hnuteľných vecí, odovzdávací a preberací protokol
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/25/2010)
Znalecký posudok č. 1/2010 - kópia
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 02/25/2010)
Znalecký posudok č.1/2010 - doplnok č.1
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 02/25/2010)
Zmluva o predaji nehnuteľností
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/25/2010)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/19/2009)
Notárska zápisnica N 57/2009, Nz 18923/2009, NCRls 19133/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2009)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/20/2010)
Zakladateľská listina-úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/20/2010)
Osvedčenie OÚ o živn. oprávnení č. živn. reg. č. 807-11133
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/30/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2010)
Súhlas likvidátora so zvýšením vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/09/2010)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu a ZI
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/09/2010)
Vyhlásenie o prebratí záväzku na nový vklad
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/09/2010)
Vyhlásenie o prebratí záväzku na nový vklad
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/09/2010)
Vyhlásenie vkladateľa o vložení nehnuteľností do majetku
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/09/2010)
Úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/09/2010)
Znalecký posudok č. 87/2010
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 12/09/2010)
Výročná správa 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2011)
Výročná správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/02/2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2015)
Zmluva o predaji časti podniku
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 12/13/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2011)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/17/2016)
Zakladatelska listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/17/2016)
Date of updating data in databases:  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person