Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  18486/S-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FV power plant 1 s.r.o.
 
Registered seat: 
Dlhá ulica 52
Prievidza 971 01
 
Identification number (IČO): 
45 611 726
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/22/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/11/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/11/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/11/2010)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/11/2010)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/11/2010)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/11/2010)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/22/2011)
čestné vyhlásenie
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/22/2011)
podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/22/2011)
zakladateľská listina+dodatok č.2
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/14/2011)
rozhodnutie valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/14/2011)
zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/14/2011)
Date of updating data in databases:  04/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person