Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  23737/P-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
e.connect s.r.o.
 
Registered seat: 
Skladná 38
Košice 040 01
 
Identification number (IČO): 
45 893 152
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/25/2010
 
Collection of documents: 
účt. záv. 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2011)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/19/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/19/2010)
Podpisový vzor konateľa e.connect s.r.o.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2010)
Podpisový vzor prokuristu
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2010)
zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/23/2012)
účt. záv. 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2012)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2012)
rozhodnutie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/28/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/28/2012)
rozhodnutie JS
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2012)
vyhlásenie SV
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/12/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/12/2012)
účt. záv. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/29/2015)
Rozhodnutie spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2015)
Uplne znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/29/2015)
Vyhlasenie konatela.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/09/2016)
podpisový vzor - M. Zelemová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/09/2016)
úplne znenie spol. zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/09/2016)
Date of updating data in databases:  04/19/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person