Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  905/B-Zbl

Business name: 
Citibank (Slovakia) a.s.
 
Registered seat: 
Mlynské nivy 43
Bratislava 26 825 01
 
Identification number (IČO): 
31 401 295
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
08/30/1995
 
Date of deletion: 
03/17/2009
 
Collection of documents: 
Pozvánka na VZ dňa 26.4.2002
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/26/2002)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady dňa 28.3.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.4.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2002)
Správa audítora z 28.3.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2002)
Súvaha bánk za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2002)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/26/2002)
Notárska zápisnica N 588/2002, Nz 588/2002 - úplné znenie stanov a.s.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/20/2002)
Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenia dňa 22.5.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/20/2002)
Notárska zápisnica N 271/02, NZ 259/02
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/19/2002)
Podpisový vzor - Branislav Sandtner, Daniel McHugh, Atif Aslam Bajwa, Igor Tham
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/19/2002)
Notárska zápisnica N 249/2003, Nz 85439/2003, Úplné znenie stanov z 26.9.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/07/2004)
Dodatok č. 3 k stanovám z 26.9.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/07/2004)
Úplné znenie stanov z 26.9.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/07/2004)
Notárska zápisnica č. N 249/2003, Nz 85439/2003 zo dňa 26.09.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/14/2003)
Podpisové vzory - Marcela Tupá, Roman Kováč, Patrik Mozola
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/14/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24.09.2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/14/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 24.03.2003
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/14/2003)
Podpisové vzory - Igor Kottman, Patrik Mozola, Roman Kováč, Marcela Tupá, Tomáš Revaj
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2004)
Dodatok č. 4 k stanovám
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2004)
Úplné znenie stanov zo dňa 30.03.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/30/2004)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.3.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2004)
Notárska zápisnica N 122/2004, Nz 27596/2004 + Úplné znenie stanov z 30.3.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.10.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/12/2004)
Rozhodnutie NB Slovenska zo dňa 11.10.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/12/2004)
Notárska zápisnica N 96/2005, Nz 18500/2005, NCRls 18235/2005 zo dňa 28.4.2005, dodatok č. 5 k stanovám, úplné znenie stanov
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/10/2005)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 15.3.2005
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/10/2005)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 28.4.05
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/24/2005)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2005)
Auditovaná výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2005)
Správa audítora a účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2006)
Notárska zápisnica N 210/2006, Nz 12317/2006, NCR1s 12405/2006 z 31.3.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2006)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Správa nezávislého audítora pre akcionára, dozornú radu a predstavenstvo spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 27.03.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2006)
Notárska zápisnica N 327/2006, Nz 20759/2006, NCR1s 20827/2006 z 29.5.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2006)
Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD-2032/2006-PLP z 28.6.2006
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/29/2006)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva a dohoda o zániku platnosti zmluvy o výkone funkcie z 29.5.2006 - Tomáš Revaj
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/29/2006)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/24/2007)
auditovaná výročná správa za rok 2006 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2007)
Notárska zápisnica N 661/2007, Nz 32962/2007, NCRls 32773/2007 ,Úplne znenie stanov spoločnosti zo dňa 21.8.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/05/2007)
Notárska zápisnica N768/2007 Nz 37494/2007 NCRls 37315/2007 zo dňa 28.02.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2007)
Dodatok č.9 zo dňa 21.9.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2007)
Úplne znenie stanov zo dňa 21.09.2007
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/08/2007)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2008)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2008)
Návrh Zmluvy o cezhraničnom zláčení medzi Citibank Europe plc a Citibank (Slovakia) a.s.
Type of document: Draft merger agreement in accordance with specific regulation (Council regulation (EC) No.1435/2003)
  (Delivered: 07/01/2008)
Rozhdonutie zo dňa 03.04.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/23/2008)
Rozhodnutie zo dňa 20.05.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/23/2008)
Notárska zápisnica N 305/2008 Nz 18304/2008 NCRls 18153/2008 zo dňa 30.04.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/23/2008)
Zápisnica zo dňa 18.07.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2008)
Rozhodnutie zo dňa 17.06.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2008)
Podpisový vzor - Filip Záharčík zo dňa 18.07.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/25/2008)
Notárska zápisnica N 837/2008 Nz 49040/2008 NCRls 48599/2008 zo dňa 12.11.2008
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2008)
Rozhodnutie zo dňa 28.10.2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2008)
Výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2003)
Výročná správa za rok 2003 overená audítorom
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2004)
Date of updating data in databases:  07/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person