Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  24414/P-Zbl

Business name: 
SEAK, s.r.o.
 
Registered seat: 
Slanská 11934/92
Prešov 080 06
 
Identification number (IČO): 
46 150 749
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
05/05/2011
 
Collection of documents: 
dodatok č. 1 k SZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/03/2011)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2011)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/13/2011)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/13/2011)
Podpisový vzor konateľa č.1
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2011)
Podpisový vzor č. 2
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2011)
Podpisový vzor č.3
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2011)
Podpisový vzor č.4
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/13/2011)
účt. záv. 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/05/2012)
účt. záv. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2013)
Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/21/2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/21/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/30/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/03/2014)
Zápisnica zo zasadnutia MZV .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2014)
Vzdanie sa funkcie_konatel.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2014)
spoločenská zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/03/2014)
vyhlasenie o dátume zániku funkcie konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2014)
podpisove vzory dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/02/2015)
Podpisový vzor konateľa - Heliodor Macko.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/02/2015)
Podpisový vzor členov dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/02/2015)
Plnomocenstvo na AKF Lawyers.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/02/2015)
Nové znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/02/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/30/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Podpisové vzory člena dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/20/2016)
Rozhodnutie o zmene sídla a odvolaní a vymenovaní člena dozornej rady.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/20/2016)
Plnomocenstvo na A.K.F. Lawyers, s.r.o. na konanie za Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR na valnom zhromaždení SEAK, s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/20/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/18/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/25/2017)
SEAK - per rollam VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2017)
SEAK - potvrdenie konatela - VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/25/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2017)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/21/2017)
Podpisový vzor DR.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/21/2017)
Plná moc SVF - Jaroslav Ľupták.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/21/2017)
Plná moc na AKF Lawyers.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/21/2017)
Nové znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/21/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/23/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12. júla 2018 .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/19/2019)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4. februára 2019 .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/19/2019)
Plnomocenstvo od spoločníka ARKON Asset Management.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/19/2019)
Plnomocenstvo od spoločnosti SEAK.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/19/2019)
Per rollam rozhodnutie spoločníkov zo dňa 6. februára 2019 .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/19/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 1.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/19/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/19/2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 3.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/19/2019)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7. februára 2019 .asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/19/2019)
Potvrdenie konateľa o per rollam hlasovaní.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/03/2019)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/03/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/15/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/01/2021)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/02/2021)
Zapisnica z VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/09/2020)
Uplne znenie Spolocenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/09/2020)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/13/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/13/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/20/2021)
Date of updating data in databases:  09/16/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person