Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  21933/S-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Casal s.r.o.
 
Registered seat: 
Rudnaya 212/35
Prievidza 971 01
 
Identification number (IČO): 
46 613 129
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/30/2012
 
Collection of documents: 
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/23/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/23/2012)
Zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/23/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/23/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/21/2012)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/21/2012)
Date of updating data in databases:  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person