Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  82053/B-Zbl

Business name: 
ZX WEB Services s. r. o. v likvidácii
 
Registered seat: 
Nobelova 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
 
Identification number (IČO): 
46 690 301
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/12/2012
 
Date of deletion: 
06/03/2020
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/08/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/27/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2015)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/06/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/06/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/06/2012)
dodatok k zakladatelskej listine
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/06/2012)
suhlas konatel SPV93
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/06/2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2016)
rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/19/2014)
súhlas konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/19/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/21/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2020)
Date of updating data in databases:  09/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person