Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  391/V-Zbl

Business name: 
POINT akciová spoločnosť Košice
 
Registered seat: 
Štúrova 1409/27
Košice 040 01
 
Identification number (IČO): 
31 670 326
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
04/15/1993
 
Collection of documents: 
Notárska zápisnica N 32/2006, NZ 24539/2006, NCRIs 24581/2006 zo dňa 21.6.2006 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2006)
Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2005 - 1x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2006)
Správa dozornej rady a.s. zo dňa 9.5.2006 - 1x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/04/2006)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/25/2007)
Správa audítora za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
Stanovy a.s. - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/06/2009)
Zápisnica z predstavenstva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2009)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/09/2009)
zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2010)
podpisový vzor - Ing.Peter Čerňanský
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/17/2010)
zápisnica zo zasadnutia DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2010)
zápisnica z MVZ - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/29/2010)
Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/03/2011)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/03/2011)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/03/2011)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mgr. Ján Jerga
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Molnár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/03/2011)
Výročná správa predstavenstva o činnosti za obdobie 01 - 12/2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2011)
Zápisnica o riadnom VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2012)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/10/2013)
Zápisnica o riadnom VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/20/2013)
Notárska zápisnia č. N 119/2013, Nz 22799/2013, NCRls 23262/2013 - o priebehu rokovania riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/20/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2015)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2015)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2015)
Notárska zápisnica N 340/2015, Nz 22957/2015, NCRIs 23464/2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2016)
Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti so začiatkom o 10:30 hod.
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2016)
Zápisnica z rokovania predstavenstva pred konaním riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady pred konaním riadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2016)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady po riadnom valnom zhromaždení
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/28/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/15/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2018)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2018)
zápisnica z dozornej rady.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/17/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/03/2014)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/21/2005)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/03/2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/03/2020)
Stanovy - úplné znenie.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/03/2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady 2.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/03/2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady 1.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/03/2020)
Podpisový vzor člena dozornej rady 3.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2021)
Účtovná závierka 1994
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/1996)
Účtovná závierka 1995
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/29/1996)
Výzva 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/26/1996)
Účtovná závierka 1996
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/1997)
Účtovná závierka 1997
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/1998)
Účtovná závierka 1998
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/1999)
Účtovná závierka 1999
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2000)
Účtovná závierka 2000
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2001)
Účt. závierka, 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2002)
Súhlas s voľbou za člena preds, + pod. vzoy, 3 ks
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/15/2002)
Podpisový vzor členov dozornej rady: Ing. Zlatica Skriňáková, Drahoslav Čečelín, Ing. Marián Krajňák - 1x
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/08/2003)
Notárska zápisnica N 83/2003, NZ 70404/2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/12/2003)
Účtovná závierka + prehľad preňažných tokov + výročná správa + správa audítora 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/12/2003)
Výročná správa 2003 + Notárska zápisnica N 365/2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/11/2004)
Zápisnica z DR
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/22/2003)
Zápis č. 10/2003 - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/08/2003)
Súhlas s voľbou člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. M. Ondrejka
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/20/2003)
Súhlas s voľbou člena predstavenstva a podpisový vzor - M. Jarolín
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/14/2003)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/21/2005)
Notárska zápisnica č. N 46/2005, Nz 30273/2005, NCRls 29843/2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/21/2005)
Výročná správa 2004 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2005)
Účtovná závierka 2004 + správa audítora + správa dozornej rady 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/21/2005)
Úradný záznam č. Žo-2004/08295/2/HOD
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/09/2005)
Stanovy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/09/2005)
Zápisnica z MVZ + splnomocnenie - 2x
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2005)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpis. vzor - Mgr. J. Jerga, Mgr. M. Šterbák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2005)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpis. vzor - J. Železník
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/07/2005)
Návrh na odvolanie a voľbu členov predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2010)
Návrh na odvolanie a voľbu členov dozornej rady
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2010)
Návrh orgánov VZ
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2010)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2010)
Notárska zápisnica z VZ N 696/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2010)
Stanovy-úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/04/2010)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2010)
Notárska zápisnica z VZ - N 708/2009, Nz 22696/2009, NCRIs 23089/2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/04/2010)
Audítorská správa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2010)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. Alexander Farkaš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/10/2013)
Súhlas s voľbou za člena Dozornej rady - Ing. Anna Hegedusová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/20/2013)
Súhlas s voľbou za člena Dozornej rady - Ing. Lenka Madleňáková
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/20/2013)
Vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady - Ing. Michal Baňas
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/20/2013)
Výročná správa 2012 + vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/20/2013)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 21.6.2006
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/04/2006)
Výročná správa 2006, zápisnica z VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/17/2007)
notárska zápisnica N 370/2010, Nz 2205/2010, NCRls 22331/2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/17/2010)
správa o overení súladu výročnej správy s ÚZ k 31.12.2009
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 09/17/2010)
správa audítora k 31.12.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/17/2010)
Správa dozornej rady pre riadne valné zhromaždenie akcionárov
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/28/2016)
Výročná správa 2014, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2022)
Date of updating data in databases:  05/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person