Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26461/R-Zbl

Business name: 
MELTRA s. r. o.
 
Registered seat: 
Centrum 29/34
Považská Bystrica 017 01
 
Identification number (IČO): 
46 716 041
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
06/13/2012
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2012)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/12/2012)
Menovací dekrét konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/12/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/12/2012)
Zápisnica VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/12/2012)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/12/2012)
zápisnica z VZ + PL
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/01/2013)
Výkaz ziskov a strát k 28.06.2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2013)
Súvaha k 28.06.2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2013)
zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/13/2013)
ÚZ SZ v Dod. 1
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/13/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2014)
valné zhromaždenie, prezenčná listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/12/2014)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/12/2014)
Osvedčenie o ŽO
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/12/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2018)
Zápis z VZ+prez. listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/29/2019)
Licencia
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Krajského úradu, pre cestnú dopravu TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Krajského úradu pre cestnú dopravu TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/29/2019)
Rozhodnutie Okresného úradu, odbor cestnej dopravy a pozem.komunik. TN
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 03/29/2019)
ÚZ spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/29/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/30/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/30/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person