Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  82486/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
COLONIA-INVEST s. r. o.
 
Registered seat: 
Gabčíkovská cesta 5538
Dunajská Streda 929 01
 
Identification number (IČO): 
46 737 138
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/04/2012
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/27/2012)
Rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/08/2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/24/2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/10/2013)
Úplné znenie SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/09/2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/24/2013)
Spoločenská zmluva obchodnej spoločnosti Prvý slovenský zľavový autoklub, s.r.o.
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/18/2012)
Podpisovný vzor Fonód
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/27/2012)
Podpisový vzor Jankovics
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/27/2012)
Podpisový vzor Vendégh
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/27/2012)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/08/2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/10/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/03/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2019)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/05/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/06/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/05/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/14/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/27/2012)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/09/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/09/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 06/27/2012)
Date of updating data in databases:  11/29/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person