Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  31834/V-Zbl

Business name: 
Eurodom, s.r.o.
 
Registered seat: 
Čučmianska Dlhá 3
Rožňava 048 01
 
Identification number (IČO): 
47 035 013
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/08/2013
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 03/07/2013)
zapisnica VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/20/2013)
zápisnica VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/15/2015)
spoloč. zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/20/2013)
zakl. listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/15/2015)
podpis. vzor Durcak
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/20/2013)
Podpisový vzor konateľa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/07/2013)
podp. vzor konatela.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2013 - 12/2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/20/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2013 - 12/2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 03/2013 - 12/2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/21/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/22/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/19/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.03.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/28/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2015)
živnosť.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/20/2013)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/07/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 03/07/2013)
Date of updating data in databases:  11/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person