Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  28639/P-Zbl

Business name: 
BEKARS s.r.o.
 
Registered seat: 
Hlavná 50
Prešov 080 01
 
Identification number (IČO): 
47 390 701
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/10/2013
 
Date of deletion: 
02/17/2016
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/27/2013)
Notárska zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Dodatok k spoločenskej zmluve.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2015)
Zápisnica z Valného zhromaždenia.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/11/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka_EAST SIDE CREW s.r.o...zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka_BEKARS s.r.o..zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2016)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/11/2016)
Podpisový vzor Benko.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/27/2013)
Podpisový vzor Kačmárová.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/27/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/23/2016)
Zmluva o zlúčení.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 01/11/2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/11/2015)
Plnomocenstvo_EAST SIDE CREW s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Plnomocenstvo_BEKARS s.r.o..zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Plnomocenstvo_Benková.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Plnomocenstvo_Benko.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/11/2016)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/27/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/27/2013)
Date of updating data in databases:  11/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person