Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  91893/B-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
ZÁBAVNÁ, s.r.o.
 
Registered seat: 
Borbisova 414/8
Liptovský Mikuláš 031 01
 
Identification number (IČO): 
47 377 909
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/13/2013
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.09.2013 - 31.12.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/22/2014)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/04/2015)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2015)
Podpisový vzor likvidátora.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/23/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2019)
Rozhodnutie spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/18/2018)
Vzdanie sa funkcie likvidátora.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/18/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/19/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2020)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/06/2013)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/06/2013)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/06/2013)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/06/2013)
Súhlas s ustanovením do funkcie konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/06/2013)
Rozhodnutie spoločníka.asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/16/2019)
Prevzatie záväzku na nový vklad.asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/16/2019)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia základného imania.asice
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/16/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/14/2020)
Date of updating data in databases:  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person