Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26431/S-Zbl

Business name: 
Russia Invest, s.r.o.
 
Registered seat: 
B. Bartóka 1048/24
Rimavská Sobota 979 01
 
Identification number (IČO): 
47 651 717
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
02/06/2014
 
Date of deletion: 
01/10/2017
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/12/2016)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/14/2014)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/14/2014)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/14/2014)
Písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2014)
konatel.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/14/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/12/2014)
Rozhodnutie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/12/2014)
Konatel - Russia Trade.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/12/2014)
UZ SZ.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/12/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/08/2014)
Spoločenská zmluva -nové znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/08/2014)
Zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/08/2014)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2016)
ZL úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/30/2016)
Date of updating data in databases:  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person