Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Prešov
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Po Insert No.:  10242/P-Zbl

Business name: 
TEMATRADE s.r.o., organizačná zložka
 
Registered seat: 
Jilemnického 25
Svit 059 21
 
Identification number (IČO): 
48 045 276
 
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
 
Date of entry: 
04/10/2015
 
Collection of documents: 
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – other document if stipulated so by specific act
  (Delivered: 03/31/2015)
Rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Certificate of the entry of the foreign person into Business Register or other register
  (Delivered: 03/31/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/31/2015)
osvedcenie o ZO 2.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person- document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/31/2015)
Zakladateľský dokument zahraničnej osoby.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 03/31/2015)
Osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie.
Type of document: Enterprise of foreign person – Certificate of the entry of the foreign person into Business Register or other register
  (Delivered: 03/31/2015)
zriaďovacia listina.zep
Type of document: Enterprise of foreign person – Founding Documents
  (Delivered: 03/31/2015)
podpisový vzor vedúceho OZ.zep
Type of document: Enterprise of a foreign person – Signature template for the director of an enterprise of a foreign person or director of an organisational part of an enterprise of a foreign person
  (Delivered: 03/31/2015)
Date of updating data in databases:  05/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person