Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  39326/V-Zbl

Business name: 
E.CONNECT s.r.o.
 
Registered seat: 
Žižkova 4E
Košice 040 01
 
Identification number (IČO): 
45 893 152
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/25/2010
 
Collection of documents: 
účt. záv. 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/04/2011)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/19/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/19/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/19/2010)
Podpisový vzor konateľa e.connect s.r.o.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2010)
Podpisový vzor prokuristu
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/19/2010)
zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/23/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/23/2012)
účt. záv. 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/14/2012)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/28/2012)
rozhodnutie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/28/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/28/2012)
rozhodnutie JS
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2012)
vyhlásenie SV
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/12/2012)
úplné znenie ZL
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/12/2012)
účt. záv. 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/29/2015)
Rozhodnutie spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2015)
Uplne znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/29/2015)
Vyhlasenie konatela.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2015)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/09/2016)
podpisový vzor - M. Zelemová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/09/2016)
úplne znenie spol. zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/09/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/14/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/14/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/09/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/09/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/30/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/31/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/20/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/20/2018)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2018)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2018)
Zápisnica z VZ, listina prítomných
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2018)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/05/2018)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/05/2018)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/07/2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/07/2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2018)
Zápisnica z VZ, prezenčná listina
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/25/2018)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/25/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/31/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/14/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/03/2020)
Spoločenská zmluva - úplné znenie.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/20/2021)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/20/2021)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/15/2021)
Zápisnica z MVZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/15/2021)
Date of updating data in databases:  04/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person