Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  241/B-Zbl

Business name: 
AXASOFT, a. s.
 
Registered seat: 
Radničné nám. 4
Bratislava 821 05
 
Identification number (IČO): 
17 328 225
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
12/19/1991
 
Date of deletion: 
09/01/2014
 
Collection of documents: 
Listina - skončenie funkcie - Ing. Dušan Kráľ z 14.8.03
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Notárska zápisnica N 508/04, Nz 50625/04 zo dňa 11.6.2004
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - skončeie funkcie - Ing. Miroslav Švec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Výrčná správa za rok 2007, Účtovná závierka za rok 2007, Správa nezávislého audítora za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2008)
Účtovná závierka za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2006)
výročná správa, účtovná závierka 2008, správa nezávislého audítora 14.4.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/07/2009)
výročná správa za rok 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2010)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/29/2014)
Zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami AXASOFT, a.s. zo dňa 14.11.2011
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2011)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - Notárska zápisnica
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/19/2012)
Vyhlásenie a podpisový vzor štatutárneho orgánu Mgr. Michala Hanzela
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/19/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/22/2014)
Notárska zápisnica N 1213/2014 zo dňa 12.8.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/12/2014)
Notárska zápisnica N 1251/2014 zo dňa 12.8.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/12/2014)
Notárska zápisnica N 1269/2014 zo dňa 12.8.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/12/2014)
skončenie funkcie člena predstavenstva Ing. Miroslav Ševčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2002)
ustanovenie do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 21.3.2002 Zita Hollo
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/22/2002)
Zmluva o zlúčení medzi COLUMBEX INTERNATIONAL, a.s., so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava /nástupnícka spoločnosť/ a AXASOFT, a.s., so sídlom Radničné námestie 4, 821 05 Bratislava /zanikajúca spoločnosť/
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 05/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 21.5.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/29/2014)
Listina ktorou sa preukazuje ustanovenie do funkcie člena predstavenstva - Ing. Andrej Révay, Mgr. Branislav Molitoris, Mgr. Milan Valentovič, Ing. Dušan Kráľ, Ing. Miroslav Ševčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/04/2005)
Listina ktorou sa preukazuje skončenie funkcie člena predstavenstva - Ing. Jozef Gubka, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Dušan Kráľ, Ing. Milan Valentovič, Ing. Miroslav Sopkovčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/04/2005)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.10.05
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/04/2005)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 30.9.05
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 11/04/2005)
notárska zápisnica N 732/2002, Nz 721/2002 zo dňa 31.5.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/01/2002)
stanovy zo dňa 31.5.2002
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/01/2002)
výročná správa za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2002)
správa dozornej rady za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2002)
prehľad peňažných tokov, príloha k účtovnej závierke a účtovná závierka za rok 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2002)
zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2002)
skončenie funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 28.11.2002 Zita Hollá
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/30/2002)
ustanovenie do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 27.2.2003 Tobiáš Orth
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2003)
ustanovenie do funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 30.5.2003 Ing. Gabriela Klačanská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2003)
skončenie funkcie člena dozornej rady a podpisový vzor zo dňa 30.5.2003 Ing. Július Kačmár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2003)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady zo dňa 11.12.2002 Ing. Július Kačmár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/30/2003)
výročná správa, správa audítora,účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2003)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Milan Valentovič z 14.8.03
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina - skončenie funkcie - Mgr. Branislav Molitoris
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.7.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Jozef Gubka
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina ust. do funkcie - Ing. Miroslav Sopkovčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Tobiáš Orth
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listana - ust. do funkcie - Ing. Milan Valentovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Viera Zemanová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Jozef Vaško
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - s končenie funkcie - Ing. František Krajčovič
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - skončenie funkcie - RNDr. Anton Kóša
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Výpis zo zápisnice z dozornej rady zo dňa 24.6.2004
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Viera Zemanová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Miroslav ŠVec
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - RNDr. Anton Kóša
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Jozef Grom
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - ust. do funkcie - Marián Hollý
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Gabriela Klačanská
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/12/2004)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2006)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Tobiáš Orth
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina - ust. do funkcie - Ing. Dušan Kráľ
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Návrh Zmluvy o zlúčení uzatvorená medzi (A) zanikajúcou spoločnosťou: SW Solutions a.s. a (B) nástupníckou spoločnosťou: AXASOFT, a.s., zo dňa
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 09/16/2009)
Listina - skončenie funkcie - Ing. Miroslav Sopkovčík
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/16/2003)
Listina- skončenie funkcie - Ing. Toiáš Orth
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/28/2005)
zápisnica z valného zhromaždenia 30.6.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2010)
výročná správa 2011, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/26/2012)
Živnostenský list z 13.3.2009 - 8x
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 03/25/2009)
Stanovy a.s. z 9.3.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/25/2009)
Notárska zápisnica N 2/2009, NZ 991/2009, NCRls 975/2009, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2009)
Stanovy z 14.1.2009
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/16/2009)
Podpisové vzory - Jana Chrenková, Ing. Radek Novák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/16/2009)
Zápisnica zo zasadania Predstavenstva z 14.1.2009
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2009)
Notárska zápisnica č. N8622/2008, Nz 53519/2008
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/23/2008)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/23/2009)
Zmluva o zlúčení medzi SW Solutions a.s., so sídlom Kupeckého 5, Bratislava /zanikajúca spoločnosť/ a AXA, akciová spoločnosť, so sídlom Radničné nám. 4, Bratislava /nástupnícka spoločnosť/
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/23/2009)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov spoločnosti o audite účtovnej závierky za rok 2005 zo dňa 11.04.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2006)
Audit výročnej správy individuálnej účtovnej závierky za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/28/2005)
účtovná závierka 2009, správa o verení výročnej správy
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2010)
Notárska zápisnica N 9/2009, NZ 7207/2009, NCRls 7223/2009, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/25/2009)
Plnomocenstvo pre JUDr. Martina Pavleho - advokáta, zo dňa 9.3.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/16/2009)
Audit výročnej správy za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/12/2004)
zápisnica č. 32 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 11.12.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/30/2003)
správa nezávislého audítora k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2003)
Výpis zo zápisnice dozornej rady zo dňa 16.12.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/28/2005)
Úplné znenie stanov zo dňa 11.6.2004
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/12/2004)
Informácia o audite výročnej správy za rok 2005 zo dňa 21.07.2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2006)
Úplné znenie stanov, schválených na VZ 27.11.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/23/2008)
výročná správa zarok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/18/2013)
Výročná správa za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2011)
plnomocenstvo 9.3.2009
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/07/2009)
Date of updating data in databases:  06/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person