Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  35454/S-Zbl

Business name: 
YUN s.r.o.
 
Registered seat: 
Námestie republiky 2248/2
Lučenec 984 01
 
Identification number (IČO): 
52 059 243
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/17/2018
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.asice
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/09/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/09/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona. (§ 60 ods. 4 Obchodného zákonníka).asice
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/09/2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/09/2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 11/2018 - 12/2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2019)
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/18/2019)
zakladateľská listina úplné znenie.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/18/2019)
rozhodnutie jdiného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/31/2019)
zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/31/2019)
rozhodnutie jediného spoločníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2019)
zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 09/10/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2021)
rozhodnutie jedineho spolocníka.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/05/2020)
zakladateľská listina.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/05/2020)
Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizáci
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
povolenie_na_pobyt_Gang_bai_2.pdf.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
povolenie na pobyt_zhao_yu_2.pdf.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
povolenie na_pobyt_zahao_yu_1.pdf.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
povolenie_na_pobyt_juan_li_1.pdf.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
povolenie na pobyt_juan_li_2.pdf.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/14/2022)
rozhodnutie_jedineho_spolocnika_yun_osvedcene.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/12/2021)
rozhodnutie jediného spoločníka_YUN.pdf.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/03/2022)
Doklad o povolení na pobyt tejto osoby v Slovenskej republike, ak sa navrhuje zapísať zahraničná fyzická osoba ako osoba oprávnená konať v mene podnikateľa. To neplatí, ak ide o občana členského štátu Európskej únie alebo občana členského štátu Organizáci
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/24/2022)
rozhodnutie_jedineho_spoocnika_Yun.pdf.pdf.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/24/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2022)
Date of updating data in databases:  07/01/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person