Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Trenčín
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  10796/R-Zbl

Business name: 
PERRY SOFT a. s.
 
Registered seat: 
Palackého 31
Trenčín 911 01
 
Identification number (IČO): 
51 682 265
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
05/24/2018
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2019)
spoločenská zmluva.zep
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/22/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/18/2020)
vyhlásenie správcu.zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/22/2018)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/22/2018)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/22/2018)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2).zep
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/22/2018)
Vyhlásenie a podpisová vzor konateľa Gago.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2018)
Vyhlásenie a podpisová vzor konateľa Kohout.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2018)
Vyhlásenie a podpisová vzor konateľa Krúpa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/22/2018)
Dodatok k SZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/05/2020)
Zapisnica VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/05/2020)
Zapisnica VZ.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/10/2020)
spolocenska zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/10/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2021)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2021)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2021)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/04/2021)
Zakladateľská zmluva a stanovy z 5.1.2021
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/04/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Juraj Gago
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/04/2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Miloš Kohout
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/04/2021)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - MSc. Andrej Krúpa
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/04/2021)
Notárska zápisnica N 223/2021, Nz 12798/2021 a Stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/04/2021)
Notárska zápisnica N 223/2021, Nz 12798/2021
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/26/2021)
Vyhlásenie členov predstavenstva o zmene rozsahu splatenia základného imania
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 05/26/2021)
Rozhodnutie o zmene právnej formy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/11/2021)
Date of updating data in databases:  07/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person